Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację warsztatów związanych z zagadnieniami winiarstwa (styczeń-grudzień 2020)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację
warsztatów związanych z zagadnieniami winiarstwa"

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań w technologii uprawy winorośli oraz umożliwienie budowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami oraz przedstawicielami innych instytucji, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Poprzez realizację operacji w postaci warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z wiedzy fachowej w zakresie technologii uprawy winorośli oraz zobaczyć, jak prawidłowo powinna być prowadzona winnica, uczestniczyć w pracach polowych oraz własnoręcznie posadzić winorośl.


Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 14 osób.