Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację szkolenia nt. innowacji w dolnośląskim winiarstwie i wydanie broszury (styczeń-grudzień 2020 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację szkolenia nt. innowacji w dolnośląskim winiarstwie i wydanie broszury”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wpływu zmian warunków klimatycznych na proces winifikacji; wspólna promocja poprzez wydanie broszury zawierającej ofertę turystyczną Dolnego Śląska, a także zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów związanych z winiarstwem.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 35 osób oraz wydanie broszury w nakładzie 1 500 egz.