Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację cyklu 10 edycji Dolnośląskiego Targu Rolnego (styczeń-grudzień 2020)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację
cyklu 10 edycji Dolnośląskiego Targu Rolnego"

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Idea operacji to przede wszystkim rozwój lokalnych rynków produktów wysokiej jakości; podniesienie poziomu wiedzy
w zakresie wspólnej promocji, budowania wspólnej marki, skracania łańcuchów dostaw wśród dolnośląskich rolników
i producentów; zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów w zakresie krótkich łańcuchów dostaw; budowanie świadomości konsumenckiej w zakresie produktów wytwarzanych przez dolnośląskich rolników i producentów, a także wskazanie konsumentowi końcowemu bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników na stoiskach podczas targów.
Efektem realizacji operacji będzie uczestniczenie w niej 6 000 osób.