Operacja „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego poprzez organizację szkolenia połączonego z warsztatami oraz spotkania informacyjno-promocyjnego”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: 

- uwypukleniem roli polskich obszarów wiejskich w ochronie różnorodności biologicznej i rozważeniem potrzeby podejmowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nie tylko gospodarczej i społecznej, ale także na płaszczyźnie przyrodniczej, którą należy chronić przed nadmierną presją ze strony człowieka,

- wypracowaniem takich aspiracji i stylu życia, które będą sprzyjały dbałości o otaczającą przyrodę, a także

- wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska umożliwiających skracanie łańcuchów dostaw, poprzez utworzenie Zespołu Tematycznego w obszarze lokalnego przetwórstwa, w zakresie produkcji bezpośredniej sprzedaży, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.


Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 55 osób.