Operacja "Realizacja planu działania KSOW poprzez tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych i ich ofert na obszarach wiejskich Dolnego Śląska" (styczeń 2021-grudzień 2022r.)

Tytuł operacji: "Realizacja planu działania KSOW poprzez tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych i ich ofert na obszarach wiejskich Dolnego Śląska"

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest prezentacja dobrych praktyk na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, ułatwienie wymiany kontaktów, a także utworzenie wspólnej płaszczyzny do zdobycia fachowej wiedzy, dotyczącej możliwości tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, wiejskimi oferentami, przedstawicielami doradztwa rolniczego, instytucji oraz wszystkimi zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, a także zachęcenie do współpracy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli doradztwa rolniczego, szkół i opiekunów ze szkół i przedszkoli, w celu stworzenia swoistej sieci kontaktów podczas wyjazdu studyjnego, mającego na celu prezentację zagród edukacyjnych, jako innowacyjnej formy przedsiębiorczości, wykorzystującej potencjał gospodarstwa rolnego. Operacja umożliwi skorzystanie z fachowej wiedzy, sprzyjającej tworzeniu nowych usług i produktów turystycznych w duchu innowacyjności.

Efektem realizacji operacji będzie udział 30 osób w 1 konferencji, 25 osób w wyjeździe studyjnym, 25 osób w spotkaniu/spotkaniu online, realizacja 2 konkursów oraz druk katalogu i broszury o łącznym nakładzie 1 000 egzemplarzy każde.