Operacja: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację wyjazdu studyjnego i spotkania związanego z serowarstwem oraz Targu sera „Wielkie SER-wowanie”” (styczeń-grudzień 2021 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację wyjazdu studyjnego i spotkania związanego z serowarstwem oraz Targu sera „Wielkie SER-wowanie””

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest zachęcenie uczestników do podejmowania współpracy ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz współpracy pomiędzy niemieckimi serowarami zrzeszonymi w stowarzyszeniu (projekt: „Spotkanie Zespołu tematycznego związanego z serowarstwem. Dojrzeć do serowarstwa”) oraz wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw rodzinnych, w obszarze produkcji przetwórstwa mlecznego; promocję produktów tworzonych obecnie, nawiązanie relacji biznesowych oraz bezpośrednich relacji producent-klient w ramach krótkich łańcuchów dostaw; podniesienie poziomu wiedzy na temat produkcji farmerskiej, a także wskazanie dostępności produktów wytworzonych lokalnie konsumentom na terenie województwa dolnośląskiego (projekt: „Targ sera „Wielkie SER-wowanie””).

Efektem realizacji operacji będzie udział 14 osób w wyjeździe studyjnym, 30 osób w spotkaniu. Natomiast szacowana liczna uczestników Targu to 600 osób.