Operacja Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację wyjazdu studyjnego związanego z produkcją win musujących oraz cyklu filmów związanych z winiarstwem styczeń-grudzień 2021

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację wyjazdu studyjnego związanego z produkcją win musujących oraz cyklu filmów związanych z winiarstwem”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja ma na celu umożliwienie skorzystania z fachowej wiedzy i doświadczeń niemieckich winiarzy z regionu Hesja, na którym funkcjonuje ponad 400 winnic, o łącznej powierzchni uprawy winorośli ponad 26 tys. ha, gdzie od 1872 roku funkcjonuje Uniwersytet Geisenheim z Wydziałem Enologii oraz własną winnicą i winiarnią, produkującą wina w tym bardzo wysokiej kategorii wina musujące, a także na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich do budowania sieci kontaktów
i podejmowania przedsięwzięć wpływających na rozwój przedsiębiorczości. Opracowanie cyklu 6 filmów ukazujących codzienną pracę dolnośląskich winiarzy, którzy od wielu lat uprawiają winorośl i produkują wina będą stanowiły źródło inspiracji i wiedzy oraz dobrych praktyk nie tylko dla początkujących winiarzy, ale także zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności.

Efektem realizacji operacji będzie udział w wyjeździe studyjnym 25 osób oraz opracowanie cyklu 6 filmów.