Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację wyjazdów studyjnych w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW) na terenie powiatów: oleśnickiego, strzelińskiego i dzierżoniowskiego” (styczeń-grudzień 2022 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację wyjazdów studyjnych w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW) na terenie powiatów: oleśnickiego, strzelińskiego i dzierżoniowskiego”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest wypracowanie wspólnych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących gospodarowania zasobami wodny w rolnictwie. Wspólnie podjęte inicjatywy w ramach przeprowadzonych projektów będą skutkowały powstaniem zbioru dobrych praktyk w zakresie działań wodnych na terenach rolniczych. A praktyki te – powszechnie stosowane – wpłyną w istotny sposób na rozwój inwestycji wodnych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. Dodatkowo wypracowanie, podczas trzech wyjazdów studyjnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie oleśnickim, strzelińskim i dzierżoniowskim; propagowanie nowoczesnych, sprzyjających środowisku metod gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdów z ww. wymienionych powiatów.

Efektem realizacji operacji będzie udział w wyjazdach studyjnych 45 osób (po 15 osób w każdym powiecie).