Operacja "Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację warsztatów winiarskich i druk katalogu” (styczeń-grudzień 2022r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację warsztatów winiarskich i druk katalogu”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy na temat win wytwarzanych przez dolnośląskich winiarzy podczas dwudniowych warsztatów. Udział w warsztatach zachęci uczestników do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, co jest szczególnie ważne na obszarach o rozdrobnionej strukturze rolnej oraz niekorzystnych warunkach gospodarowania, gdzie przychody z działalności rolniczej nie są w stanie zapewnić odpowiedniej jakości życia, a które doskonale nadają się np. do uprawy winorośli i produkcji win.
Opracowanie i druk katalogu zawierającego rys historyczny dolnośląskiego winiarstwa, ofertę dolnośląskich winnic, wzbogaconą o atrakcje turystyczne regionu pozwoli natomiast na stworzenie platformy umożliwiającej bezpośrednią rozmowę, wymianę wiedzy i doświadczeń, ułatwi współpracę podmiotów zainteresowanych innowacjami w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, a w dłuższej perspektywie zachęci do podejmowania wspólnych innowacyjnych działań. Wszystko powyższe umożliwi zacieśnienie relacji między dolnośląskimi rolnikami, producentami wina, a w dłuższej perspektywie pozwoli na utworzenie grupy operacyjnej EPI, ukierunkowanej na realizację innowacyjnych projektów związanych z dziedzictwem kulinarnym Dolnego Śląska, w ramach działania M16 "Współpraca".

Efektem realizacji operacji będzie udział w warsztatach 30 osób i druk katalogu o łącznym nakładzie 1 000 egzemplarzy.