Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację konferencji pn. „Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na Dolnym Śląsku”” (styczeń-grudzień 2021 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację konferencji pn. „Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na Dolnym Śląsku””

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest ma na celu podsumowanie prac i wniosków opracowanych przez Dolnośląskie Partnerstwa ds. Wody na terenie województwa dolnośląskiego. Fachowa wiedza przekazywana podczas konferencji wskaże nie tylko, możliwości racjonalnego

wykorzystania zasobów wodnych na Dolnym Śląsku, ale również pozwoli na przedstawienie rekomendacji dla MRiRW w zakresie gospodarowania ograniczonymi zasobami wodnymi (na potrzeby gospodarstw domowych, rolnictwa i do innych zastosowań). Przedstawione przez DPW z różnych powiatów wyniki diagnozy sytuacji, w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, pozwolą na przeprowadzenie analizy problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania. Możliwe będzie także upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej w województwie dolnośląskim.


Efektem realizacji operacji będzie udział w konferencji 100 osób.