Operacja: Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację konferencji „Od rolnika do koszyka” (styczeń-grudzień 2020 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację konferencji
„Od rolnika do koszyka”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest zorganizowanie konferencji informującej uczestników o możliwościach wykorzystania środków dostępnych w ramach działania „Współpraca” oraz zachęcenie ich do podejmowania współpracy w realizacji wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć, a także do tworzenia grup operacyjnych, ukierunkowanych na skracanie łańcuchów dostaw. Podczas konferencji powstanie płaszczyzna do prezentacji praktycznych i innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności. Przekazywane podczas konferencji informacje wskażą nie tylko, jak prowadzić działalność w zakresie sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa, ale również na przykładzie prezentowanych grup operacyjnych przybliżą możliwości wdrażania wspólnych projektów przynoszących wymierne korzyści nie tylko dla indywidualnych przetwórców, ale również dla ogólnego rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 60 osób.