Konferencja - Jakość miodu, wosku, węzy

Ponad stu pięćdziesięciu dolnośląskich pszczelarzy przyjechało w sobotę 18 marca do Wrocławia na konferencję „Jakość miodu, wosku, węzy”, połączoną z targiem sprzętu pszczelarskiego. Organizatorem wydarzenia był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu.

Gości konferencji powitała kierownik działu Metodyki Szkoleń i Doradztwa DODR Ewa Bieńkowska oraz Członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu Czesław Pachołek.

O jakości wosku i węzy na polskim rynku, rodzajach substancji służących do ich fałszowania oraz wpływu tych zafałszowań na rozwój rodziny pszczelej opowiedziała dr Ewa Waś – ekspert w zakresie badań jakości produktów pszczelich. Zwróciła uwagę na to, że organoleptyczna ocena wosku jest niewiarygodna i niemiarodajna – trudno bez szczegółowych badań wykryć czy wosk pszczeli został sfałszowany. Przekazała informacje na temat toksyczności poszczególnych substancji dodawanych do wosku i przedstawiła statystyki dotyczące wykrywanych zafałszowań.

Kolejny wykładowca, dr Dariusz Teper laboratorium HoneyLab Teper & Waś usystematyzował wiedzę na temat rodzajów miodów. Poinformował, co to jest miód wielokwiatowy i jakie kryteria muszą spełniać miody odmianowe. Pokazał również statystyki i uzmysłowił uczestnikom, jak łatwo i nieświadomie można wprowadzić konsumenta w błąd poprzez błędne określenie odmiany. Przedstawił zagrożenia wynikające z błędnej interpretacji wyników analizy pyłkowej miodów i czynniki wpływające na wiarygodność takiego badania.

Doktorantka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim Agnieszka Sabiniewicz zaprosiła uczestników konferencji do udziału w badaniu węchu. Podczas wydarzenia Mariusz Marszałkiewicz omówił też właściwości preparatu do zwalczania warrozy na bazie konopi.

Wojciech Karkulowski, DODR