Kolejne szkolenia dla rolników z warunkowości i ekoschematów

Trzy szkolenia „Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich”, zorganizowane przez DODR w powiecie kłodzkim – w Krosnowicach, Szczytnej i Ścinawce Górnej.

To wydarzenia organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla producentów rolnych we wszystkich dolnośląskich powiatach. Są przygotowywane we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą, zgodnie z zawartym w grudniu porozumieniem.
Szkolenia przygotowują dolnośląskich rolników do wykorzystania możliwości, jakie stwarzają rozwiązania zaplanowane w Planie Strategicznym dla WPR, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ekoschematów.
Zapraszamy.