img
Publikacja na temat zagród edukacyjnych porusza zarówno aspekty organizacyjne, jak i prawne prowadzenia zajęć dla dzieci w gospodarstwie rolnym. Pamiętajmy jednak, że przytoczone przepisy stanowią jedynie informację, a nie interpretację prawa. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w gospodarstwie rolnym to jedna z możliwości zarobkowania – poboczne lub główne źródło dochodu dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich lub miejskich. Zgodnie z przepisami prawno-podatkowymi nie podlega ona odrębnym przepisom uprawniającym do sięgnięcia po ulgi podatkowe tak, jak ma to miejsce np. w przypadku agroturystyki (czyli wynajmu pokoi gościnnych turystom przez rolników, w budynku mieszkalnym, na terenie wiejskim przy liczbie 5 pokoi gościnnych). Nie ma też wymagań dotyczących uzyskania kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem, że rolnik nie zamierza prowadzić wypoczynku zorganizowanego, który dodatkowo podlega regulacjom związanym z oświatą.

W publikacji skupiamy się na tematyce prowadzenia kilkugodzinnych zajęć dla dzieci w gospodarstwie. W praktyce taka działalność podlega przepisom ustawy prawo przedsiębiorców i powinna zostać zarejestrowana w CEIDG, jako działalność gospodarcza. Rolnik formalnie musi prowadzić firmę i dopełniać wszelkich związanych z tym obowiązków. Jeżeli jednak nie chce rejestrować działalności gospodarczej, lecz po prostu spróbować swoich sił w tym wiejskim biznesie, może prowadzić tzw. działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną).
Plik do pobrania: zagrodyedukacyjneprzepisy2022.pdf | pdf, 0 Kb | Pobierz