Żniwa na Dolnym Śląsku – stan na 09.08.2022

Zaawansowanie zbiorów zbóż w województwie dolnośląskim jest znacznie wyższe niż rok temu o tej samej porze i wynosi prawie 90% obsianej powierzchni. Żniwa są przyspieszone o około dwa tygodnie, ze względu na niski poziom opadów w okresie wegetacyjnym i wysokie temperatury powietrza. Dla porównania, zaawansowanie zbiorów zbóż w 2021 roku wynosiło 47%.

Rolnicy zebrali już 99% zasianej powierzchni jęczmienia ozimego (rok temu było na podobnym poziomie 96%) jęczmień jary zebrano z prawie 82% areału (rok temu było to 46%). Pszenica ozima została skoszona z prawie 93% powierzchni (w porównaniu w zeszłym roku było to 48%). Rzepak skoszono z ponad 97% areału. W ubiegłym roku o tej porze zaawansowanie zbioru było mniejsze i wynosiło 87%. Najbardziej zaawansowane są prace żniwne na terenie makroregionów legnickiego i wrocławskiego, gdzie zebrano odpowiednio 97% i 96% zbóż oraz 95% i 100% rzepaku. Najmniej zaawansowane są żniwa w rejonach jeleniogórskim i wałbrzyskim.

Wysokość plonów szacuje się na poziomie zbliżonym do plonów w ubiegłym roku. Szacowany plon rzepaku na tym etapie zbiorów to około 31,18 dt/ha (w sierpniu ubiegłego roku było to 31,40 dt/ha). Szacowany plon zbóż ogółem wynosi 56,71 dt/ha (57,16 dt/ha w roku 2021). Plon jęczmienia ozimego szacujemy na 61,24 dt/ha (61,60 dt/ha w 2021 roku). Żyto ozime plonuje na poziomie podobnym, jak w ubiegłym roku 42,91 dt/ha (w zeszłym roku 42,05 dt/ha). Pszenica ozima plonuje w wysokości 60,90 dt/ha (61,10 dt/ha w ubiegłym roku).

Ceny skupu produktów rolnych są znacznie wyższe niż rok temu, notujemy wzrost cen rzepaku o około 30%, natomiast wzrost cen zbóż to 60-80%. Ceny rzepaku oferowane przez podmioty skupujące kształtują się następująco:

  • maksymalnie można otrzymać 3 150 zł/t (rok temu było to 2 490 zł/t – wzrost ceny o 26%),
  • cena minimalna to 2 757 zł/t, a cena najczęściej oferowana to 2 900 zł/t, rok wcześniej było to 2300 zł/t.

Ceny zbóż najczęściej oferowane przez podmioty skupujące:

  • jęczmień paszowy – ceny w przedziale 990,00-1300,00 zł/t, rolnicy najczęściej otrzymują 1 150,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 700 zł za tonę, wzrost ceny o 64%),
  • pszenica konsumpcyjna ‒ od 1 305,00-1 605,00 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 1 480 zł/tonę (870 zł/t w samym okresie ubiegłego roku, wzrost ceny o 70%),
  • pszenżyto osiąga najczęściej cenę 1300,00 zł/t( rok temu było to 720 zł/t, wzrost ceny o 80%) cena waha się od 990,00-1 300 zł/t,
  • cena najczęściej oferowana za żyto wynosi 1 130 zł/t, jest to 530 zł/t więcej niż rok temu.