Żniwa na Dolnym Śląsku ‒ stan na 02.08.2022

Zaawansowanie zbiorów zbóż w województwie dolnośląskim jest znacznie wyższe niż rok temu o tej samej porze i wynosi 72% obsianej powierzchni. Żniwa są przyspieszone o około dwa tygodnie, głównym czynnikiem jest niski poziom opadów w okresie wegetacyjnym i wysokie temperatury powietrza. Dla porównania w ubiegłym roku o tej porze zboża zostały zebrane z 31% obsianej powierzchni. Z kolei zaawansowanie zbiorów zbóż w 2020 roku wynosiło 51%.

Jęczmień ozimy zebrano z 98% zasianej powierzchni (rok temu było to 94%), jęczmień jary zebrano z prawie 58% areału (rok temu było to 35%). Pszenica ozima została skoszona z prawie 76% powierzchni (w porównaniu w zeszłym roku było to 30%). Rzepak skoszono z ponad 88% areału W ubiegłym roku o tej porze zaawansowanie zbioru było większe i wynosiło 68%.

Najwyższe jest zaawansowanie prac żniwnych na terenie makroregionów wrocławskiego i legnickiego, gdzie zebrano odpowiednio 85% i 82% zbóż oraz 95% i 90% rzepaku. Najmniej zaawansowane są prace żniwne w rejonach jeleniogórskim i wałbrzyskim.

Szacowana wysokość plonów jest porównywalna do ubiegłorocznej. Plon rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 30,98 dt/ha (w sierpniu ubiegłego roku było to 30,95 dt/ha). Szacowany plon zbóż ogółem wynosi 57,22 dt/ha (57,14 dt/ha w roku 2021). Plon jęczmienia ozimego szacujemy na 61,60 dt/ha (60,53 dt/ha było w 2021 roku).Nieco wyższy jest plon żyta ozimego na 42,05 dt/ha (33,40 dt/ha w zeszłym roku). Pszenica ozima plonuje w wysokości 61,10 dt/ha (60,76 dt/ha w ubiegłym roku).

Ceny skupu produktów rolnych są znacznie wyższe niż rok temu, notujemy wzrost cen rzepaku o około 30%, natomiast wzrost cen zbóż o 70-80%. Ceny rzepaku oferowane przez podmioty skupujące to maksymalnie otrzymać 3 350 zł/t (rok temu było to 2 410 zł/t – wzrost ceny o 39%), cena minimalna to 2 757 zł/t, a cena najczęściej oferowana to 3 000 zł/t. Rok wcześniej było to 2 300 zł/t (wzrost ceny o 30%).

Ceny zbóż najczęściej oferowane przez podmioty skupujące:

  • jęczmień paszowy – 980,00-1300,00 zł/t, rolnicy najczęściej otrzymują 1150,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 660 zł za tonę, wzrost ceny o 74%),
  • pszenica konsumpcyjna ‒ od 1305,00-1530,00 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 1450 zł/tonę (800 zł/t w samym okresie ubiegłego roku, wzrost ceny o 80%),
  • pszenżyto osiąga najczęściej cenę 1200, 00 zł/t( rok temu było to 700 zł/t, wzrost ceny o 70%) cena waha się od 1000,00-1300 zł/t,
  • cena najczęściej oferowana za żyto wynosi 1050 zł/t, jest to 410 zł/t więcej niż rok temu.