Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Główny Lekarz Weterynarii przypomina również o przestrzeganiu zasad bioasekuracji, w szczególności:

 

 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
   
 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
   
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
   
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
   
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób
   
 6. Wszelkie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy niezwłocznie zgłosić do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)