Nagroda FAO Partnership Award

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie poinformowała o drugiej edycji nagrody „FAO Partnership Award”. Nagroda jest wyrazem uznania za wybitną współpracę z FAO w rozwijaniu prac organizacji przez państwa członkowskie, inne organizacje systemu Narodów Zjednoczonych, instytucje międzynarodowe, jednostki akademickie lub badawcze oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego lub sektora prywatnego, w tym media. 

Nagroda o wartości pieniężnej 10 000 USD dla każdego laureata zostanie przyznana podczas pierwszej sesji Rady FAO w 2023 r. (24–28 kwietnia). Termin zgłaszania kandydatów do upływa 24 lutego.

Więcej informacji na temat nagrody „FAO Partnership Award” oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod linkiem: https://www.fao.org/fao-awards/partnership/apply-now/en

MRiRW