Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w styczniu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w styczniu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 6,7%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły (o 34,5%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie