Informacja GUS - Ceny produktów rolnych w maju 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] spadły w maju 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły (o 11,3%).


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie