Wizyta studyjna Saksonia Bioenergia dla rolnictwa 4-5 czerwca 2012 r. projekt "Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska"

 

 

Partner projektowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
- EkoConnect z Drezna, zorganizował w dniach 4-5 czerwca 2012 roku wizytę studyjną po Saksonii, pod hasłem Bioenergia dla rolnictwa. Jej uczestnikami byli rolnicy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem z obu stron granicy
(w tym 19 osób z Dolnego Śląska).
Podczas wizyty zaprezentowano przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie bioenergii w rolnictwie, które pozwalają ograniczyć wydatki na energię ponoszone przez rolników w Polsce i Saksonii. Bioenergia jako odnawialne źródło energii jest przyjazna dla środowiska i klimatu. Związane z nią zagadnienia to także istotny aspekt pracy gmin, importerów energii i polityków.
Podczas wyjazdu, uczestnicy mieli możliwość poznania nowoczesnych technologii i metod wykorzystywania bioenergii. Pierwszy dzień został poświęcony zagadnieniom biogazu i systemom fotowoltaicznym, co wiązało się z wizytą w ekologicznej farmie Öko − Hof Wobst w Mittelherwigstdorf. Następnie grupa udała się do biogazowni w Radibor, gdzie zaprezentowano rozwiązania technologiczne zastosowane w tamtejszej sieci ciepłowniczej. Uczestnicy wizyty studyjnej wysłuchali wykładu eksperta ds. bioenergii w LfULG z Drezna Reika Beckera.
Dzień drugi został poświęcony tematyce obróbki drewna i jego wykorzystaniu jako biomasy w elektrociepłowniach, czego przykładem może być modelowe miasto ekologicznej energii Ostritz - Marienthal. Saksońscy leśnicy i rolnicy współpracują, wykorzystując pozostałości po wyrębie i korzenie jako drewno opałowe, czego przykładem może być działalność firmy Bioenergie Ostsachsen GmbH w Berthelsdorf.
Dużym zainteresowaniem polskich rolników cieszyła się również wizyta we wspólnocie Hohendubraun, gdzie na powierzchni 6 hektarów znajduje się plantacja systemów drzewnych wykorzystywanych na potrzeby energetyczne gminy.
Wizyta dała jej uczestnikom możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu bioenergii w rolnictwie i jej znaczenia dla ochrony środowiska, a także umożliwiła nawiązanie kontaktów, których efektem są wstępne plany modernizacji sieci ciepłowniczych w polskich gospodarstwach rolnych.
Była to trzecia wizyta studyjna zaplanowana w ramach projektu - Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

Barbara Borysewicz DODR we Wrocławiu

 

logo funduszy europejskich