Warsztaty: Platforma internetowa płaszczyzną wymiany doświadczeń polsko-niemieckich

Platforma internetowa płaszczyzną wymiany doświadczeń
polsko-niemieckich
Löbau - 04.06.2013 r.

Platforma internetowa płaszczyzną wymiany doświadczeń polsko-niemieckich ‒ to tytuł jednodniowych warsztatów zorganizowanych w ramach projektu Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie ‒ AG Forum. We wtorek 4 czerwca rolnicy, doradcy rolniczy i przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem po obu stronach granicy spotkali się w Löbau w Saksonii.

Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili wymagania dotyczące platformy internetowej. Podczas warsztatów zostały wskazane główne cele utworzenia platformy internetowej, czyli:

  1. poprawa jakości środowiska w rolnictwie,
  2. wspieranie rolnictwa przyjaznego dla środowiska, ekologicznego i biologiczno-dynamicznego,
  3. usprawnienie wymiany wiedzy pomiędzy instytucjami badawczymi a rolnikami.
  4. Wskazano grupy docelowe użytkowników:
  5. rolnicy, którzy chcą znaleźć lub pokazać dobre metody i przykłady,
  6. instytucje badawcze/naukowe, które poszukują lub chcą pokazać metody działania i przykłady,
  7. doradcy, nauczyciele, uczniowie, konsumenci itp., którzy chcą zasięgnąć informacji na temat działań środowiskowych.

 

Na platformie będą przykłady dobrych praktyk i podejmowanych przez ich właścicieli nowatorskich inicjatyw w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie. Dodatkowo na platformie będą umieszczane artykuły branżowe w zakresie rolnictwa.

Warsztaty w Saksonii to działanie zaplanowane w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 -2013.

Agnieszka Rybarska