Uwaga na ślimaki

Tegoroczna aura wyjątkowo sprzyja żerowaniu ślimaków. Są one nadal obecne w młodym rzepaku jak również pojawiły się już na plantacjach wschodzących zbóż ozimych. Na plantacjach ozimin największe szkody wyrządzają pomrowik plamisty, ślinik luzytański i ślinik wielki.

Masowe pojawienie się tych szkodników może spowodować głównie placowych silnych uszkodzeń roślin, a nawet gołożerów. Ślimaki żerują głównie przy miedzach, zaroślach, na polach z wadliwą melioracją, podmokłych, gliniastych z dużą ilością grud. Liczne występowanie tych szkodników notuje się zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie rowów, wilgotnych łąk, nieużytków.

Obecnie progiem ekonomicznej szkodliwości dla rzepaku będzie (rzepak powyżej 2 liści) zniszczenie 10 proc. roślin w stopniu silnym, tj. zniszczony pąk wierzchołkowy i uszkodzenie ponad 50 proc. powierzchni liści.

W przypadku wyłożenia pułapek – stwierdzenie 4 lub więcej ślimaków średnio na 1 pułapkę sprawdzaną 2-3 razy w tygodniu to sygnał że musimy podjąć walkę z tymi szkodnikami.
Dla pszenicy ozimej będącej w fazie wschodów lub 1 rozwiniętego liścia, za poważne zagrożenie należy traktować już 2 ślimaki w 1 pułapce.

Chemicznie można zwalczać ślimaki za pomocą moluskocydów. W przypadku rzepaku można je stosować już po siewie do fazy tworzenia się rozet. W przypadku zbóż od siewu do krzewienia się pszenicy.

Do zwalczania ślimaków w uprawie rzepaku jest zarejestrowanych kilkanaście preparatów:
Allowin 04 RB, Axcela GB, Clartex Neo 04 RB, Lima Oro 3 GB, Lima Oro 5 GB, Medal 3 GB, Metarex Inov 04 RB, Molufries 5 GB, Push 5 GB, Siga 3 GB, Slugicol 3 GB, Slugix 3 GB, Snacol 05 GB, Snacol 5 GB, Sneg 3 GB, Xiren GB.

W pszenicy rejestrację posiada 9 produktów: Allowin 04 RB, Axcela GB, Clartex Neo 04 RB, Metarex Inov 04 RB, Ślimax Agro 3 GB, Ślimax Agro Plus GB, Snacol 05 GB, Snacol 5 GB, Xiren GB.