Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Cennik usług

Cennik usług świadczonych  przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 marca 2020 r.  zgodnie z ustawą z dnia 22.10.2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 896 z późniejszymi zmianami) znajduje się w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą  we Wrocławiu oraz jego komórkach organizacyjnych.


 

Zmodyfikowano: 19.05.2020