Umowa Bałtycka - Baltic Deal

Wspólne wysiłki państw nadbałtyckich na rzecz redukcji strat składników pokarmowych

W roku 2011 rozpoczęła się realizacja wspólnego projektu Umowa Bałtycka „Baltic Deal”.  Projekt ten realizowany jest przez siedem państw nadbałtyckich: Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Polskę oraz Szwecję. Ponadto skupia ponad 30 stowarzyszonych partnerów we wszystkich 9 krajach wokół Morza Bałtyckiego, w tym w Rosji i Niemczech. Partnerzy ci to stowarzyszenia rolników, ośrodki doradcze, ministerstwa oraz inne rolnicze instytucje i organizacje.

 

Programem zarządza Federacja Rolników Szwedzkich, a wykonawcą ze strony polskiej jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Projekt finansowany jest przez Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 oraz przez NEFCO/NIB, Baltic Sea Action Plan Fundusz Powierniczy. Całkowity budżet wynosi 4 miliony euro, a realizacja przewidziana jest do roku 2013. 

Celem projektu są działania na rzecz poprawy środowiska Morza Bałtyckiego m.in. poprzez ograniczanie strat składników nawozowych w gospodarstwach rolnych bez szkody dla produkcji i konkurencyjności tych gospodarstw. Szczególny nacisk położony jest na wspólne działania rolników i służb doradczych na rzecz propagowania zrównoważonych praktyk rolno-środowiskowych, które pozwolą w konsekwencji na ograniczenie skażenia wód Bałtyku. W ramach projektu stworzona została sieć ok.100 gospodarstw demonstracyjnych  w obrębie zlewni Morza Bałtyckiego. Na terenie Polski jest ich 46. W województwie dolnośląskim wytypowano 3 gospodarstwa i są to: