Szkolenia z zakresu efektywności energetycznej gospodarstw rolnych

Szkolenie zostało udostępnione przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w formie szkolenia ekranowego w ramach platformy "Moodle" pod adresem: https://szkoleniadlarolnika.pl