Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 10.10.2018 r.

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w ostatnim miesiącu charakteryzowała się dużą zmiennością. Druga połowa września była bardzo ciepła, październik przyniósł ochłodzenie, jednak po kilku dniach powróciła słoneczna pogoda. Dzienne temperatury kształtowały się na poziomie od 10 oC do nawet 25 oC. Wystąpiły pierwsze lokalne przymrozki do -3 oC. Temperatury nocne wynosiły między 3-10 oC.

Niestety nadal brakowało większych opadów deszczu. Wiejące wiatry pogłębiały suszę. W rejonie Dzierżoniowa od 10.09.2018 do 10.10.2018 wystąpiło tylko 7 dni z opadami deszczu. Łącznie było to 32 mm opadów. W rejonie Lubania w ciągu miesiąca zanotowano około 10 l opadów na metr kwadratowy.

Uprawy rolne

Trwają prace związane z zasiewem zbóż ozimych pod przyszłoroczny zbiór. Brak opadów utrudniał przygotowanie gleby do siewu. Zaawansowanie prac w województwie wynosi ponad 60% planowanej powierzchni zasiewów. Najwięcej powierzchni do zasiania pozostało w przypadku pszenicy ozimej ‒ około 40%. Nieco opóźnione zasiewy są spowodowane koniecznością utrzymania poplonów na polu do 15 października. Zakończyły się już zasiewy jęczmienia ozimego. Pozostałe zboża ozime są zaawansowane w około 80%. Wcześniej posiane plantacje znajdują się w fazie od wschodów do początków krzewienia. Jednak istniejąca susza powoduje nierównomierne wschody i zasychanie roślin. Na niektórych plantacjach zaobserwowano naloty mszyc. Uprawy rzepaku ozimego znajdują się w fazie 3-7 liści. Ze względu na na brak wilgoci w glebie wschody są wyjątkowo nierównomierne. Na większości plantacji zachwaszczenie jest niewielkie, miejscami występują samosiewy zbóż. Trwają zabiegi jesiennego zwalczania chwastów.

Zebrano już prawie 35% areału buraków cukrowych, średni plon wynosi 465 dt/ha i jest niższy niż w ubiegłym roku, kiedy uzyskano 544 dt/ha (mniej o 15%). Zachwaszczenie upraw jest zróżnicowane, występuje komosa, szarłat i przytulia. Zaobserwowano także obecność chwościka.

Zbiór ziemniaków jest już na ukończeniu. Na terenie województwa do zbioru pozostało jedynie około 5% powierzchni upraw. W tej chwili średni szacowany plon ziemniaków jest o 20% niższym niż rok temu i wynosi 217 dt/ha (w ubiegłym roku było to 270 dt/ha).

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nieco wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca, są także wyższe niż w październiku 2017 roku. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej jest wyższa niż rok temu o około 22%. Średnia cena skupu wynosi obecnie 79,99 zł/dt i jest to więcej o 4% niż w ubiegłym miesiącu. Maksymalnie można uzyskać 85,60 zł/dt. Pszenica paszowa uzyskuje średnią cenę wyższą od ubiegłorocznej o 20%. Obecnie jest skupowana po 76,33 zł/dt (wzrost ceny o 4% w ciągu miesiąca). Cena jęczmienia paszowego wzrosła i wynosi obecnie 71,74 zł/dt, jest wyższa o ok. 30% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Ceny rzepaku są podobne, jak w poprzednim miesiącu i wynoszą średnio 159,36 zł/dt, maksymalnie można uzyskać 178 zł/dt. W ubiegłym roku średnia cena ta wynosiła 165,85 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się od ubiegłego miesiąca. Za 1 kg młodego bydła opasowego można uzyskać 7,44 zł, maksymalna cena to 8,50 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 7,08 zł/kg. Obecnie uzyskujemy zaledwie 5% więcej za 1 kg.

Cena tuczników spadła w ciągu miesiąca o około 3%, średnia to 4,30 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 4,80 zł/kg. W ubiegłym roku hodowcy uzyskiwali średnio 5,10 zł/kg, czyli o 15% więcej.

Ceny mleka pozostają bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i 2017 roku. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,26 zł/l (minimum to 0,85 zł/l, a maksimum ‒ 1,52 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,06 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów nieco wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca i cen z ubiegłego roku. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 135,45 zł/dt (cena o 3% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, 5% wyższa w porównaniu do 2017 r.),
  • polifoski 8 – 156,17 zł/dt ( cena bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, wyższa o 2% niż w 2017 roku),
  • saletry amonowej 34% – 113,61 zł/dt (cena wyższa o 7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyższa o 4% niż rok temu).

Szkody w uprawach rolnych

Do 10 października 2018 roku Wojewoda Dolnośląski powołał 166 gminnych komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych. Jeszcze 16 z nich pracuje, szacując straty. Powołano 153 komisje szacujące straty w gminach dotkniętych suszą, w 12 gminach straty spowodowało gradobicie, a w jednej gminie huragan. Dane mogą ulec zmianie ze względu na doszacowywanie upraw, dla których monitoring wykazał zagrożenie suszą w ostatnich raportach IUNG.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Europejski Bank Centralny 28 września 2018 r. opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały opracowane projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

Podstawowe stawki będą wynosiły:

  • 459,19 zł/ha jednolita płatność obszarowa (JPO),
  • 308,18 zł/ha płatność za zielenienie,
  • 178,01zł/ha płatność dodatkowa,
  • 175,62 zł/ha płatność dla młodych rolników.

Stawki dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w 2018 roku do 1ha będą wynosić:

  • 102,14 zł (w ubiegłym roku było to 92,45 zł) ‒ w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych i pastewnych,
  • 163,42 zł (147,90 zł w ubiegłym roku) ‒ w przypadku roślin strączkowych,
  • 510,70 zł (462,25 zł w ubiegłym roku) ‒ w przypadku ziemniaków,

ARiMR jest zobowiązana do wydania decyzji rolnikowi w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Rolnicy powinni otrzymać dopłaty do końca roku.

Zaliczki dopłat

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje rozpoczęcie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 rok oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze będą przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Prosimy zatem rolników, aby upewnili się, że ARiMR zna ich aktualny numer rachunku bankowego. Zmianę konta należy zgłaszać do Powiatowych Biur ARiMR.

Źródła: meldunki  PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR