Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 10.09.2018 r.

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w sierpniu charakteryzowała się wysoką temperaturą i niewielkimi opadami. Dopiero na początku września na Dolnym Ślasku wystąpiły niewielkie opady deszczu. Deszcze odbudowują wilgotność na krótki czas. Temperatury w dzień kształtowały się w granicach od 18 oC do nawet 30 oC. Średnie temperatury w  nocy dochodziły do 18 oC. W rejonie Dzierżoniowa od 11.08.2018 do 10.09.2018  wystąpiły tylko 4 dni z opadami deszczu. Łącznie było to 74,5 mm opadów. Największe opady deszczu – 54,5 mm wystąpiły 1 września.

 • Zboża

Trwają prace związane przygotowaniem gleby i siewem zbóż ozimych, zaawansowanie zasiewów w województwie wynosi dopiero około 2,5% planowanej powierzchni.

Na kukurydzy widać objawy suszy, rośliny są suche, kolby niewypełnione w całości ziarnem. W tym roku rolnicy znacznie wcześniej rozpoczęli zbiory. W województwie zebrano już 11% kukurydzy na ziarno, z ok 6 000 ha wobec 80 ha zebranych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 • Rzepak

Prawie na ukończeniu są zasiewy rzepaku ozimego do zbioru w 2019 roku, zasiano już 97% planowanej powierzchni. Brak opadów utrudniał przygotowanie gleby do siewu dlatego większość plantacji została wysiana z opóźnieniem. Obserwuje się nierównomierne wschody, bardzo powolne z powodu braku wilgoci w glebie. Część plantacji zasianych w terminie agrotechnicznym znajduje się w fazie 2-4 liści. Większość plantacji chronionych, zachwaszczenie niewielkie.

 • Pozostałe plantacje

Rozpoczął się zbiór buraków cukrowych na wcześniejsze dostawy, zaawansowanie w województwie wynosi ok. 3% przy średnim plonie 417,33 dt/ha (w ubiegłym roku było to 476,23 dt/ha). Plantacje buraków cukrowych znajdują się w fazie wzrostu korzeni, a brak wody powoduje niewielki przyrost i znaczne obniżenie potencjalnego plonu. Niższy plon rekompensuje bardzo dobra polaryzacja, która wynosi ok. 18%. Plantacje są czyste, wolne od chwastów lub o niewielkim wtórnym zachwaszczeniu.

Ziemniaki odmian średnio wczesnych i średnich ‒ w trakcie zbiorów, zaawansowanie zbiorów w województwie wynosi ok. 54%. Na obecnym etapie zbiorów, średni plon szacuje się na około 210 dt/ha (w ubiegłym roku było to 250 dt/ha).

 • Rośliny sadownicze

Trwają zbiory jabłek, śliw, brzoskwiń, gruszek oraz późnych odmian malin. Plony w tym roku są wysokie, ale jabłka drobniejsze. Szybciej niż zwykle dojrzewają orzechy, część z nich już wydostaje się ze skorupy. Większość drzew w sadach przydomowych broni się przed suszą poprzez zrzucanie owoców. Śliwy uszkodzone przez owocówkę śliwóweczkę.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nieco wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca i są wyższe niż we wrześniu 2017 roku. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej jest wyższa niż rok temu o około 19%. Średnio wynosi obecnie 77,14 zł/dt i jest to więcej o 2% niż w ubiegłym miesiącu,  maksymalnie można uzyskać 87,00 zł/dt. Pszenica paszowa uzyskuje średnią cenę wyższą  od zeszłorocznej o 20%, obecnie jest skupowana  po 73,69 zł/dt (wzrost ceny o 3% w ciągu miesiąca).  Cena jęczmienia paszowego wynosi obecnie 64,70 zł/dt i jest  wyższa o ok. 18% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Ceny rzepaku kształtują się średnio na poziomie 160,72 zł/dt, maksymalnie uzyskuje się 166,92 zł/dt. Wzeszłym roku średnia cena wynosiła  163,11 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca wołowego pozostają bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Obecnie za 1 kg  młodego bydła opasowego można uzyskać 7,53 zł, maksymalna cena to 8,50 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 7,22 zł/kg. Obecnie uzyskujemy zaledwie  4% więcej za 1 kg.

Ceny tuczników we wrześniu wynoszą średnio 4,46 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 4,90 zł/kg. Średnia cena w stosunku do poprzedniego miesiąca zmalała o ok 1,5%. W ubiegłym roku hodowcy uzyskiwali średnio 5,21 zł/kg (cena była wyższa o 14%).

Ceny mleka pozostają takie same, jak rok wcześniej i w sierpniu tego roku. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,26 zł/l (min. 0,85 zł/l do maks. 1,80 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,05 zł/l, maksymalnie można uzyskać jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Rolnicy kupują środki pod zasiewy ozime.

Ceny materiału siewnego w punktach sprzedaży kształtują się następująco:

 • nasiona pszenicy ozimej można kupić w cenie od 160 do 252 zł/dt,
 • jęczmienia i pszenżyta ozimego 160-220 zł/dt,
 • żyta hybrydowego 210-244 zł/j.s.,
 • oraz rzepaku ozimego 360-1100 zł/j.s. na 3 ha.

Ceny nawozów pozostają bez większych zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i cen z zeszłego roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 131,01 zł/dt (cena o 3% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca,  bez zmian w stosunku do września 2017 r.), 
 • polifoska 8 – 156,50 zł/dt (cena jest o 2% wyższa w porównaniu z sierpniem tego roku jak i wrześniem 2017 roku),  
 • saletra amonowa 34% – 105,97 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca, spadek ceny o 2,5% w ciągu roku).

Szkody w uprawach rolnych

Do dnia 13 września Wojewoda Dolnośląski powołał 154 gminnych komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych. Spośród nich 141 komisji szacuje straty w gminach dotkniętych suszą, w 2 gminach straty spowodowały gradobicie i susza, w 8 gminach  gradobicie, w jednej gminie deszcz nawalny i 2 gminach straty spowodowały gradobicie, deszcz nawalny i huragan. 128 zakończyło już prace. Wysokość strat poniesionych w wyniku suszy w regionie szacuje się na ponad 470 mln zł.

Ważne dla rolników chcących wziąć kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Dzięki porozumieniu ARiMR  z SGB Bankiem S.A. oraz BGŻ BNP Paribas S.A. rolnicy mogą skorzystać z kredytów klęskowych. 

Kredyt przeznaczony jest na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, kwalifikowanego materiału siewnego lub szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych.

Kredyt ten mogą otrzymać producenci rolni, którzy z prowadzonej produkcji rolnej uzyskali (w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt) co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa.

Kredyt będzie udzielany w tym roku. Okres stosowania dopłat Agencji do oprocentowania wynosi maksymalnie 4 lata. Kredytobiorca płaci oprocentowanie kredytu w wysokości 2%. Pozostałą część oprocentowania zapłaci za niego ARiMR. Pomoc Agencji jest udzielana, jako pomoc de minimis w rolnictwie. Kwota kredytu nie może przekraczać limitu pomocy de minimis posiadanego przez danego producenta rolnego w okresie trzyletnim (czyli  maksymalnie równowartości 15 000 euro). Aby otrzymać kredyt z linii KSP, należy złożyć w banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Nowe oprocentowanie dotyczy kredytów klęskowych, obrotowych i inwestycyjnych. Koszt takiej pożyczki w SGB Banku S.A i bankach w nim stowarzyszonych oraz BGŻ BNP Paribas S.A. wynosi obecnie:

 • 0,5% ‒ jeżeli kredytobiorca posiadał ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich,
 • 2,85% ‒ jeżeli kredytobiorca nie posiadał ww. ubezpieczenia.

Źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR