Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 20.05.2012

Warunki agrometeorologiczne

Przebieg pogody w ciągu ostatniego miesiąca sprzyjał rozwojowi roślin wysokie temperatury w ciągu dnia spowodowały przyspieszenie wegetacji roślin. Temperatury wynosiły w dzień od 10 do 25oC (w pierwszym tygodniu maja do 30oC), w nocy od 3 do nawet 18oC. „Zimni ogrodnicy” w tym roku lokalnie dali o sobie znać znacznym spadkiem temperatur w nocy i nad ranem. Szczególnie niebezpieczna dla plantacji młodych ziemniaków, truskawek była mroźna noc z czwartku na piątek z 17 na 18 maja. Występowały typowe dla okresu wiosennego przelotne miejscowe opady deszczu, lokalne burze z ulewnymi opadami deszczu i gradu. Burze spowodowały rozmycie części upraw i ich zniszczenie. Miejscowo obserwujemy niedobór wody w wierzchniej warstwie gleby.

Stan upraw

Część zbóż ozimych uległa wymarznięciu i areały te obsiano zbożami jarymi oraz w związku z problemami związanymi z brakiem materiału siewnego kukurydzą. Zauważyć można znacznie lepszy stan plantacji nawożonych nawozami płynnymi w porównaniu do tych upraw, na których zastosowano nawozy stałe.

  • Zboża

Zboża jare posiane w terminie, w fazie krzewienia. 
Pszenica ozima, pszenżyto ozime końcowa faza strzelania w źdźbło. 
Żyto ozime, jęczmień ozimy – faza kłoszenia. 
Gryka w okresie wschodów.
Kukurydza sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły przyśpieszyć siewy tej rośliny, faza 3-5 liścia.
Plantacje zbóż jarych w trakcie zabiegów zwalczania chwastów. 
Zachwaszczenie plantacji ozimin małe do umiarkowanego
Na plantacjach pszenicy ozimej pierwsze objawy mączniaka prawdziwego zbóż oraz łamliwości źdźbła. Lokalnie zagrożenie pryszczarkiem zbożowcem 

  • Buraki cukrowe

Siew wykonano w prawidłowym terminie. Większość buraków w fazie 4-6 liścia. Trwa zwalczanie chwastów. Niewielkie zagrożenie mszycą kapustnych i śmietką ćwiklanką.

  • Ziemniaki

Posadzone w terminie są obecnie w fazie wschodów. Uprawy bardzo wczesne w fazie tworzenia paków kwiatowych. 

  • Rzepak

Siew rzepaku jarego w terminie agrotechnicznym. Rośliny w fazie wzrostu.
Rzepak ozimy w fazie przekwitania, tworzenie się łuszczyn. 
Rolnicy zakończyli ochronę plantacji zapobiegającą występowaniu zgnilizny twardzikowej. W niektórych rejonach wystąpiło zagrożenie pryszczarkiem kapustnikiem, chowaczami (brukwiaczkiem i czterozębnym) oraz słodyszkiem. Zachwaszczenie plantacji małe do umiarkowanego.

  • Rośliny sadownicze 

Drzewa owocowe znajdują się w trakcie zawiązywania owoców. Widać bardzo duży procent zawiązanych owoców. Truskawki w fazie kwitnienia, pojawiły się pierwsze owoce.
Lokalnie pierwsze objawy porażenia mączniakiem. 

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż jest prowadzony na bieżąco. Skupowane ziarno zbóż jest najczęściej dość dobrej jakości. Brak podmiotów skupujących ziemniaki. Nadal w przechowalniach pozostaje duża ilość ziemniaków, zdrowotność bulw spada. Ceny skupu płodów zbóż w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosły i nadal utrzymują się na wysokim poziomie. 
Cena żyta konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie 75,00-92,02 zł/dt, średnio 83,07 zł/dt. Pszenica konsumpcyjna osiąga średnią cenę 89,72 zł/dt, maksymalnie można uzyskać 100,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w cenie od 70,00 do 95,00 zł/dt.
Skup żywca wieprzowego i wołowego nadal odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego utrzymują się na podobnym poziomie, co w miesiącu poprzednim średnio za młode bydło opasowe można uzyskać 7,51 zł/kg, maksymalnie do 8,50 zł, natomiast średnia cena żywca wieprzowego to 5,16 zł/kg (zanotowano niewielki spadek ceny o 10 groszy). Producenci mleka otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,85 zł/l do maksymalnie 1,45 zł/l. Znacznie wyższa jest cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych minimalnie 1,30 maksymalnie 2,50 zł/l. 

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji na zadowalającym poziomie. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Występuje duże zainteresowanie ze strony kupujących nabywaniem środków ochrony roślin i nawozów, a szczególnie różnego rodzaju odżywek wspomagających rozwój słabych i uszkodzonych przez mrozy roślin. W porównaniu z rokiem ubiegłym następuje zmiana rodzaju kupowanych nawozów. Zwiększa się stosowanie nawozów płynnych kosztem nawozów o konsystencji stałej.
Obecnie nie zauważa się większych zmian w cenach nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego. Średnia cena zakupu mocznika 46% N wynosi – 176,46 zł/dt, polifoski 8 – 221,60 zł/dt (wzrost o 1%), saletry amonowej 32% – 146,83 zł/dt (spadek o 2%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Zakończono kampanię składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2012. Dolnośląscy Rolnicy złożyli w 26 powiatowych biurach ARIMR 55404 wniosków, czyli o około 1000 mniej niż w zeszłym roku o tej samej porze. W 112 gminach na terenie województwa dolnośląskiego kończą prace komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania. Komisje już zlustrowały plantacje, obecnie sporządzają protokoły z szacowania strat, potwierdzają powierzchnię upraw do przesiewu na oświadczeniu rolnika składającego wniosek o pomoc de minimis. Do 1 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia. Stawka do 1 ha wynosi 100 zł. Około 800 rolników złożyło już takie wnioski. Rolnicy wykazują zwiększone zainteresowanie kredytami z dopłatami ARiMR na inwestycje gospodarcze, najczęściej decydują się na zakup ziemi i sprzętu rolniczego. W bankach uruchomiono linie kredytowe na ten rok. Większość gospodarstw na Dolnym Śląsku otrzymała dopłaty obszarowe za 2011 rok. 

Opracowanie
Teresa Czaja