Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 19.06.2012

Warunki agrometeorologiczne

Przebieg pogody w ciągu ostatniego miesiąca odznaczał się dużą różnorodnością. W ostatniej dekadzie maja i na początku czerwca wystąpiły miejscami objawy suszy. Jednak po opadach deszczu w drugiej trzeciej dekadzie czerwca zjawisko ustąpiło, wegetacja roślin znacznie przyspieszyła. Opady miejscami były obfite i gwałtowne. W rejonie Dzierżoniowa zanotowano w dniu 31 maja – 28 mm opadów deszczu, średnia miesięczna wyniosła 67 mm. W powiecie jaworskim miesięczna ilość opadów wyniosła 91 mm i była znacznie wyższa od średniej. Początek czerwca rozpoczął się wysokimi temperaturami dziennymi dochodzącymi do 28oC, w nocy wynosiły one od 10 do 15oC. Od 8 czerwca nastąpiło załamanie pogody. Temperatury znacznie spadły, w dzień wynosiły 10-18oC, w nocy oscylowały miedzy 4-10oC. Ponowny wzrost temperatur dziennych do 32oC wystąpił od dnia 16 czerwca.

Stan upraw

  • Zboża

W rejonach nizinnych województwa jęczmień ozimy i żyto ozime w fazie dojrzałości mlecznej, pszenica ozima w fazie kwitnienia. Zboża jare w zależności od terminu siewu znajdują się w fazie od początku do pełni kłoszenia. W rejonach podgórskich koniec kwitnienia zbóż. W niektórych rejonach występuje nasilenie chorób grzybowych w zbożach ozimych, szczególnie osłabionych złym przezimowaniem. Występują objawy porażenia mączniakiem rzekomym, septoriozą liści, rdzą brunatną, plamistością siatkową, septoriozą plew, fuzariozą kłosów. Stwierdzono objawy żerowania skrzypionek i mszycy zbożowej. Zachwaszczenie plantacji niechronionych średnie i duże głównie miotłą zbożową w oziminach.

  • Rośliny okopowe

Ziemniaki w pełni kwitnienia odmian wczesnych, początek kwitnienia dla odmian późnych w części nizinnej województwa. W rejonach podgórskich odmiany wczesne w trakcie kwitnienia, odmiany średniopóźne i późne w trakcie zwierania międzyrzędzi. W sprzedaży pojawiły się polskie wczesne odmiany cena wynosi od 1-2 zł/ kg na targowiskach, w skupie 0,60 zł/kg. Pogoda sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaczanej, występują pierwsze objawy porażenia. Na niektórych plantacjach występuje stonka ziemniaczana i mszyca w ilościach wymagających użycia insektycydów. 
Większość plantacji buraków cukrowych jest w bardzo dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie zwierania rzędów. Trwa dolistne dokarmianie mikroelementami.

  • Rzepak

Stan plantacji rzepaku ozimego dobry, faza zielonej łuszczyny do fazy wypełniania łuszczyn. Rzepak jary w fazie kwitnienia. Występują pierwsze objawy żerowania słodyszka, chowaczy i pryszczarka. Stan porażenia przez choroby - zadowalający, choć miejscami pojawiają się choroby grzybowe, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa.

  • Rośliny sadownicze 

Trwa zbiór czereśni i truskawek, owoców jest znacznie mniej niż w ubiegłych latach. Stwierdzono występowanie chorób roślin sadowniczych: mącznika prawdziwego na jabłoniach, kędzierzawość liści brzoskwini oraz szarą pleśń na truskawkach. Duże ilości mszycy na jabłoniach, śliwach, gruszach wiśniach.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż jest prowadzony na bieżąco. Skupowane ziarno zbóż jest najczęściej dość dobrej jakości. Ceny skupu zbóż w porównaniu do poprzedniego miesiąca utrzymują się na podobnym wysokim poziomie. Cena żyta konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie 75,00-90,00 zł/dt, średnio 84,61 zł/dt. Pszenica konsumpcyjna osiąga średnią cenę 92,08 zł/dt, maksymalnie można uzyskać 100,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w cenie od 61,50 do 92,50 zł/dt. 
Ceny skupu żywca wołowego nieco obniżyły się w stosunku do miesiąca poprzedniego. Młode bydło opasowe średnio skupowano za 7,31 zł/kg (mniej o 1% w stosunku do maja), maksymalnie - 8,00 zł (spadek z 8,50 zł/kg). Wzrosła natomiast średnia cena żywca wieprzowego z 5,16 zł/kg w maju do 5,31 zł/kg. Niepokojąco spadają ceny mleka w skupie. Producenci mleka otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,78 zł/l jest to prawie o 8% mniej niż przed miesiącem, natomiast przeciętna cena płacona przez skupy spadła o około 1% i obecnie nie przekracza 1,18-1,19 zł za litr mleka. Znacznie wyższa jest cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych średnio 1,80 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na środki ochrony roślin i nawozy głównie płynne. Zaopatrzenie w środki do produkcji na zadowalającym poziomie. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Po niewielkich wzrostach cen nawozów w ubiegłym miesiącu, ceny utrzymały się na praktycznie niezmienionym poziomie. Średnie ceny zakupu nawozów wynoszą: 

  • mocznika 46% N – 172,37 z/dt (spadek o 2%), maksymalnie 185,50 zł/dt,
  • polifoski 8 – 222,18 zł/dt (w maju 221,60 zł/dt ), maksymalnie 232,00 zł/dt,
  • saletry amonowej 32% – 144,13 zł/dt (spadek o 2%), maksymalnie 153,90 zł/dt. 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Wzrost zainteresowania wykupem ziemi od ANR. Duże zainteresowania kredytami z dopłatą ARiMR, niestety na chwilę obecną banki, w dalszym ciągu nie posiadają limitów na dopłaty do kredytów preferencyjnych. Rolnicy mogą korzystać z możliwości rozłożenia zobowiązania na raty w ANR, co związane jest z wyższym oprocentowaniem (w przypadku pierwokupu, a takich jest większość 5,91%). Rolnicy są w trakcie składania do ARR wniosków o dopłatę do zakupionego i zużytego do siewu materiału siewnego – termin do 25 czerwca.

Do 18 czerwca 86 spośród 112 Komisji Gminnych szacujących straty mrozowe zakończyło pracę i przekazało kompletne dokumenty z szacowania strat. Brakuje nadal dokumentów z 26 komisji powołanych w II i III dekadzie maja br. 
Komisje, które zakończyły pracę oszacowało straty w 8071 gospodarstwach 
Najwięcej gospodarstw szacowały komisje w gminach: Długołęka - 281; Oleśnica - 276; Góra i Chojnów po 225 gospodarstw ,Milicz - 213; Dziadowa Kłoda - 203, Borów - 200. 
24 Komisje szacowały straty w od 100-196 gospodarstwach.
31 komisji szacowało straty przeciętnie w 40-50 gospodarstwach.
Spośród 8071 gospodarstw tylko 1262 ( 15,6%) z terenu 67 Gmin z powierzchnią strat 37954,53 ha i wartością strat w kwocie około 50 milionów złotych poniosły straty na poziomie powyżej 30% obniżenia średniej wartości produkcji z gospodarstwa liczonej z 3 lat poprzednich lub z 5 lat z pominięciem wartości skrajnych. Średnia strata (dla dotychczas rozliczonych gospodarstw) wyniosła około 1300 zł na hektar i około 40 tys. na gospodarstwo. 
Dla 1262 gospodarstw najbardziej poszkodowanych w dniu 14 czerwca 2012 wojewoda dolnośląski wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na likwidacje skutków klęski.

Z informacji uzyskanej z ARiMR O/R we Wrocławiu wynika, że do 2 czerwca 2012 roku rolnicy dolnośląscy , którzy ponieśli straty w uprawach ozimych na skutek mrozów, złożyli 6580 wniosków z powierzchnią 113826 ha o udzielenie jednorazowej pomocy o charakterze de minimis na przesianie wymarzniętych upraw.
Wnioski są w trakcie weryfikacji w Powiatowych Biurach ARiMR . Do końca czerwca wszystkie wnioski zostaną zweryfikowane i do pozytywnie zweryfikowanych zostaną wydane decyzje. Przelewy na konta rolników zostaną zrealizowane w lipcu. 

Opracowanie
Sylwia Kędzierska