Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 19.01.2012

Warunki agrometeorologiczne

Przebieg pogody w pierwszej dekadzie stycznia nietypowy dla tej pory roku. W tym okresie utrzymywała się pochmurna pogoda z opadami deszczu (obfitymi na krańcach zachodnich województwa) i śniegu oraz silnymi wiatrami dochodzącymi do 80 km/h. Wstępowały wysokie temperatury dodatnie jak na tę porę roku, w dzień kształtujące się od 0 do 120C. W ciągu nocy temperatury rzadko spadały do -50C w kotlinach górskich, w pozostałych rejonach oscylowały w okolicy 00C. W połowie miesiąca wystąpiły większe opady śniegu, w rejonach podgórskich bardziej obfite w stosunku do reszty województwa. Spadła także temperatura powietrza w dzień maksymalnie do + 50C, w nocy oscylowała w okolicach 00C, z niewielkimi lokalnymi przymrozkami. Na większości pól utrzymuje się pokrywa śnieżna. 

Stan upraw

Rzepak ozimy w pierwszej połowie miesiąca był na granicy rozpoczęcia wegetacji wiosennej, niższe temperatury późniejszego okresu mogą spowodować zatrzymanie wegetacji. Plantacje w fazie rozety liściowej. Na niektórych plantacjach widoczne oznaki suszy glebowej z okresu listopada i początku grudnia, bardzo zróżnicowana wielkość roślin nawet na jednym polu, widać niedobory pokarmowe i duże przebarwienia (za długa wegetacja jesienna). W niektórych uprawach wcześnie wysianego rzepaku widoczne są zawiązujące się pąki kwiatowe. Na terenie powiatu ząbkowickiego na znacznej części plantacji rzepaku ozimego wystąpiło porażenie kiłą kapuścianą. Na pozostałym terenie zagrożenie kiłą występuje w mniejszym stopniu. Stopień porażenia oraz wielkość porażonych plantacji stwierdzić będzie można bardziej szczegółowo po ruszeniu wegetacji.

Stan upraw zbóż ozimych jest dobry, nieco lepszy niż w latach poprzednich. Dobre warunki pogodowe jesienią pozwoliły zachować optymalne terminy siewu. Zboża ozime w niektórych rejonach są w fazie niewielkiej wegetacji z powodu wysokich temperatur. Plantacje siane w terminie są w fazie pełni krzewienia, siane po terminach agrotechnicznych są w fazie od wschodów do 3 liści. Stan porażenia przez choroby i szkodniki – minimalny. Z obserwacji wynika, że na plantacjach zasianych wcześniej, na których nie zastosowano środków ochrony roślin występuje silne zachwaszczenie.
Trwa kampania buraczana, na hałdach nieodebranych buraków pojawiają się ślimaki.

Sytuacja na rynku skupu

Brak problemów ze sprzedażą zbóż, natomiast brakuje podmiotów skupujących ziemniaki jadalne. W chwili obecnej obserwuje się znaczny wzrost ceny żyta konsumpcyjnego kształtuje się ona na poziomie 72,00-100,00 zł/dt. Zaczyna brakować pszenicy konsumpcyjnej o dobrych parametrach. Pszenica konsumpcyjna osiąga ceny 70,00-85,00 zł/dt, paszowa 62,00-77,00 zł/dt.
Skup żywca wieprzowego i wołowego nadal odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego utrzymują się na tym samym poziomie co w miesiącu poprzednim od 6,00 do 8,00 zł, natomiast ceny żywca wieprzowego wynoszą 5,23 zł/kg. Cena prosięcia do 15 kg wynosi od 110 do 150 zł. Producenci mleka otrzymują za mleko, średnią cenę 1,67 zł za litr z uwzględnieniem odbiorców indywidualnych. Płatności za mleko i żywiec realizowane są terminowo.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Generalnie zaopatrzenie punktów sprzedaży jest dobre, jednak miejscami występuje okresowy niedobór nawozów azotowych i środków ochrony roślin. Spowodowane to jest małym zainteresowaniem rolników zakupami, którzy oczekują na wpływy środków na konta z dopłat obszarowych. Ceny nawozów zwłaszcza azotowych wykazują tendencję wzrostową o ok.5 - 8 % w stosunku do cen grudniowych. Obecnie średnia cena zakupu mocznika 46%N wynosi - 176,08 zł/dt, polifoski 8 - 220,73 zł/dt, saletry amonowej 32% - 147,35 zł/dt.
Z obserwacji wynika, że w tym roku więcej gospodarstw zakupiło nawozy na zapas, chcąc uniknąć wzrostu kosztów. 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Ogólnie sytuacja gospodarstw jest dobra. Wysokie ceny skupu pozwoliły na wygenerowanie zadowalającego dochodu rolniczego. Część gospodarstw otrzymała już dopłaty obszarowe za 2011 rok. W chwili obecnej obserwuje się wzrost zainteresowania wykupem ziemi od ANR oraz zakupem w obrocie prywatnym. Wiele wniosków kredytowych złożonych w bankach pod koniec roku 2011 oczekuje na rozpatrzenie i nowe limity środków w 2012 r., dodatkowo spływają do banków nowe wnioski. Rolnicy są zainteresowani naborami na działania PROW.


Opracowanie
Sylwia Kędzierska