Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 16.06.2016

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w ciągu ubiegłego miesiąca sprzyjała rozwojowi roślin. Temperatury dzienne wahały się od 15oC do nawet 30oC. Temperatury nocne wahały się od 8oC do 15oC. W rejonie Dzierżoniowa od 15 maja do 14 czerwca było 11 dni z opadami, w sumie spadło około 71 mm deszczu. W rejonie Jawora średnia opadów była znacznie poniżej średniej miesięcznej w rejonie i wyniosła 34 mm. Ubiegły miesiąc charakteryzował się małą ilością opadów atmosferycznych. Miejscami występują objawy suszy, widoczne głównie na plantacjach słabiej rozwiniętych roślin jarych. Na początku czerwca wystąpiły gwałtowne opady deszczu i burze a lokalnie grad.

Stan upraw

 • Zboża

Pszenice ozime w fazie kwitnienia. Żyto i jęczmień ozimy w fazie dojrzewania. Zboża jare w zależności od terminu siewu znajdują się w fazie od strzelania w źdźbło do kłoszenia. Pojawiają się objawy porażenia mączniakiem, septoriozą liści, rdzą brunatną, fuzariozą kłosów. Na części plantacji obserwuje się występowanie skrzypionek oraz naloty mszyc zbożowych.

 • Rzepaki

Znajdują się w fazie dojrzewania. Większość plantacji jest dobrze utrzymanych i zdrowych. Na niektórych plantacjach widać objawy chorobowe suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej i kiły kapustnych. Zaobserwowano objawy żerowania pryszczarka kapustnika i chowacza. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów. Na pozostałych plantacjach zachwaszczenie małe do średniego.

 • Rośliny okopowe

Trwa zbiór bardzo wczesnych odmian ziemniaków zwłaszcza tych spod włókniny. Odmiany wczesne i średnio wczesne są w fazie kwitnienia, ziemniaki odmian późniejszych w fazie formowania krzaka. Trwa dolistne dokarmianie mikroelementami.

W warunkach dużej wilgotności gleby i powietrza występują porażenia pojedynczych liści ziemniaków zarażą ziemniaczaną. W małym nasileniu lokalnie występują chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Większość plantacji buraków cukrowych jest w bardzo dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie zwierania rzędów. Trwa dolistne dokarmianie roślin. Na polach pojawiła się pchełka i mszyca buraczana.

 • Rośliny sadownicze

Trwa zbiór truskawek i czereśni wczesnych odmian. Drzewa owocowe ‒ śliwy, morele i brzoskwinie znajdują się w fazie formowania owoców. Zaobserwowano pierwsze objawy żerowania mszyc. Na jabłoniach amatorskich mączniak i objawy parcha jabłoni na liściach, na gruszach pojawiła się rdza. Śliwy zostały porażone torbielowatością.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej nie zmieniła się od zeszłego miesiąca i wynosi 61,82 zł/dt (w 2015 roku było to 64,14 zł/dt, spadek ceny o ok. 4%) maksymalnie za 1 dt pszenicy można obecnie otrzymać 64,0 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 59,87 zł/dt.

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego zmalała o 2% w ciągu miesiąca i wynosi obecnie 55,48 zł/dt (w ubiegłym roku było to 52,65 zł/dt). Średnia cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi średnio 63,44 zł/dt, maksymalnie za 1 dt kukurydzy można otrzymać 67,20 zł (w 2015 roku było to 54,00 zł/dt, wzrost ceny o 20%).

Średnia cena skupu żywca wołowego nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,82 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,56 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są bardzo niskie, średnio można uzyskać 4,16 zł za kg (nieco więcej niż w ubiegłym miesiącu ‒ wzrost ceny o 5,8%) i jest zbliżona do ceny uzyskiwanej w ubiegłym roku, która wynosiła 4,01 zł/kg. Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie. Od miesiąca producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,80 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,99 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów są bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 142,37 zł/dt,
 • polifoska 8 – 181,72 zł/dt,
 • saletra amonowa 34% – 126,20 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Rolnicy, którzy złożyli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 rok, do 15 czerwca, mogą liczyć na otrzymanie tych dopłat w pełnej wysokości. Kto się spóźnił i nie zdążył zrobić tego w terminie, musi się liczyć z tym, że otrzyma należne mu płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 lipca. Wnioski i uzupełnienia złożone po 11 lipca nie będą rozpatrywane. Do 14 czerwca 1,26 mln rolników złożyło w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Raport o suszy

IUNG opublikował drugi raport z monitoringu suszy obejmujący okres od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku. Według raportu, tegoroczny deficyt wody jest szczególnie odczuwalny w uprawach zbóż jarych, mimo iż na początku wegetacji wschody były dobre. Wczesne wystąpienie początku okresu wegetacji było sprzyjającym zjawiskiem dla tych upraw, na plantacjach o opóźnionych siewach sytuacja jest już znacznie gorsza w porównaniu do upraw, w których przystąpiono do szybkiego wiosennego siewu zbóż. Rośliny, które zostały dotknięte niedoborem wody są słabo rozkrzewione, mają słabo rozwinięty system korzeniowy, są niskie, dolne liście zasychają, a wyższe są poskręcane. Przy obecnym znacznym niedoborze wody u tych roślin, taka sytuacja może spowodować, że straty w plonach tych upraw będą coraz większe.

Zagrożenie suszą dla zbóż jarych już wystąpiło w 10 województwach, także w 12 gminach województwa dolnośląskiego. Dotyczy to upraw zlokalizowanych na glebach słabych i bardzo słabych, na glebach cięższych problem niedoboru wody jest mniej odczuwalny.

W województwie dolnośląskim zagrożenie suszą w uprawach zbóż jarych wystąpiło już w następujących gminach:

 • na terenie powiatu wrocławskiego w gminach: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Żórawina, Siechnice i miasto Wrocław,
 • na terenie powiatu strzelińskiego w gminach Strzelin i Borów,
 • na terenie powiatu oławskiego w gminach Jelcz -Laskowice, Oława i m. Oława,
 • ujemny bilans wodny dla upraw zbóż ozimych zanotowano na najsłabszych glebach w gminie Żórawina

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu