Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 15.05.2015

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w ciągu ubiegłego miesiąca w większości sprzyjała rozwojowi roślin. Temperatury dzienne wahały się od 5oC do 25oC. Nocne temperatury wahały się od ‒4\oC do 10oC. Od 12 kwietnia do 15 maja w rejonie Dzierżoniowa spadło około 52 mm opadów deszczu, w rejonie Jawora średnia opadów wyniosła 65 mm.

Rolnicy obawiają się niedoboru wilgoci w glebie. Taki stan może niekorzystnie wpłynąć na plantacje i ozime, i jare, co w połączeniu z brakiem wilgoci w glebie po bezśnieżnej zimie może obniżyć plony.

Stan upraw

Stan upraw zbóż ozimych i jarych jest dobry. Zboża jare znajdują się w fazie krzewienia do fazy strzelania w źdźbło, zboża ozime w fazie kłoszenia do fazy ukazania się liścia podflagowego i flagowego. Plantacje zbóż po zabiegach herbicydowych. Pojawiają się pierwsze objawy porażenia przez septoriozy liści, mączniaka prawdziwego. Na części plantacji obserwuje się występowanie skrzypionek oraz naloty mszyc zbożowych.

Rzepaki znajdują się w fazie kwitnienia, część plantacji ‒ koniec kwitnienia i zawiązywanie łuszczyn. Na plantacjach zauważalne są objawy chorobowe zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni i kiły. Zaobserwowano objawy żerowania pryszczarka kapustnika, chowacza brukwiaczka, lokalnie ślimaków i niewielkie naloty słodyszka. Prawidłowo chronione plantacje są wolne od chwastów. Na pozostałych plantacjach zachwaszczenie małe do średniego, zaobserwowano występowanie miotły zbożowej.

Zasiewy buraków cukrowych na ukończeniu. Wschody buraków równe i dobre. Zaawansowanie rozwoju roślin w zależności od terminu siewu i stanowiska w fazie od liścieni do 4 liści właściwych.

Śliwy, morele, brzoskwinie, czereśnie ‒ koniec kwitnienia część zawiązała owoce. Truskawki w pełni kwitnienia, dojrzewanie wczesnych odmian. Miejscami występuje porażenie mszycą.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 69,56 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 59,77 zł/dt. Średnia cena jęczmienia paszowego wynosi 55,07 zł/dt, cena bez zmian. Cena kukurydzy na ziarno kształtuje się na poziomie 50,00-54,00 zł/dt.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na zbliżonym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,59 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 7,50 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal spadają, średnio można uzyskać 3,99 zł/kg, (odnotowano spadek ceny o 5% w stosunku do poprzedniego miesiąca). W porównaniu do cen z maja 2013 roku, średnia cena skupu spadła, aż o 15,3%.

Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 1,00 zł/l do maksymalnie 1,40 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,02 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 155,80 zł/dt (bez zmian),
  • polifoska 8 – 182,26 zł/dt (wzrost ceny o 1,5%),
  • saletra amonowa 34% – 141,23 zł/dt (bez zmian).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 15 czerwca do 17 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie.

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą na ten cel otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa specjalne wsparcie. Wnioski o taką pomoc należy składać w biurach powiatowych ARiMR. Wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać na Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, zależy od powierzchni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek oraz od tego, jak będą one chronione. Maksymalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 20 ha, a minimalna 0,1 ha.

Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne będzie posiadanie planu zalesieniowego, który opracowuje nadleśniczy oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami.

Pomoc na Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów będzie wypłacana w trzech różnych formach. Pierwsza z nich obejmuje jednorazowe wypłacenie tzw. wsparcia na zalesianie (część inwestycyjna), o którą rolnicy będą mogli ubiegać się już w tym roku. Druga forma pomocy polega na wypłacaniu przez 5 lat premii pielęgnacyjnej, a trzecia na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej. Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 roku.

Do 14 maja rolnicy dolnośląscy złożyli w ARiMR około 32 tysiące wniosków o przyznanie płatności obszarowych co stanowi około 57%. Jak pokazują statystyki z poprzednich lat, wielu rolników, składa swoje wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni podstawowego terminu naboru. Kto się spóźni i nie zdąży złożyć wniosku do 15 czerwca będzie mógł to jeszcze zrobić do 10 lipca, ale wówczas należne dopłaty będą obniżane o 1% za każdy roboczy dzień zwłoki.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu