Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 15.02.2016

Warunki agrometeorologiczne

Ostatni miesiąc nie przyniósł oczekiwanego dłuższego ochłodzenia. Temperatury dzienne dochodziły do nawet 13oC. Nocne temperatury kształtowały się od 5oC do -19oC w rejonach górskich. W rejonie Dzierżoniowa od 14 stycznia do 15 lutego wystąpiło 9 dni z opadami, łącznie było to około 48 mm w postaci deszczu i śniegu. Największe opady, czyli 16 mm wystąpiły 23 stycznia.

Niewielkie opady deszczu oraz śniegu nie zmieniają sytuacji, nadal brakuje wody w glebie. Gleba na głębokości ok. 0,4 m jest całkowicie sucha. Przy braku opadów w przyszłości może to zagrozić uprawom. Opady śniegu były zbyt małe, aby powstała trwała okrywa śnieżna, przez co oziminy są narażone na wymarzanie.

W powiecie kłodzkim przy braku mrozów i okrywy śnieżnej nasilają się szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną. W rejonie Lwówka Śląskiego obniża się poziom wód, wysychają kolejne ujęcia wody (studnie przydomowe).

Stan upraw

Plantacje zbóż wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych są w drugiej głównej fazie rozwojowej, czyli fazie krzewienia i są dobrze rozwinięte. Rośliny wysiane w późniejszych terminach znajdują się w fazach 4-6 liści. Plantacje pszenicy ozimej w większości są w dobrym stanie.

Plantacje rzepaku zasianego w optymalnym terminie agrotechnicznym znajdują się w fazie rozety liściowej ok. 8-12 liści. Brak opadów sprawił, że wschody były nierównomierne, co objawia się dużym zróżnicowaniem w wegetacji. Na plantacjach widoczne są całe place, na których brak roślin lub ich obsada jest bardzo mała. Z tego względu prawdopodobnie część plantacji będzie się nadawała do przeorania. Na niektórych plantacjach zaobserwowano widoczne oznaki suszy glebowej ‒ niedobory pokarmowe i przebarwienia. Na większości pól z terminowego siewu brak zachwaszczenia, ponieważ chwasty zostały zwalczone jesienią. Przy późnych siewach często zabiegi zostały odłożone do wiosny.

Sytuacja na rynkach skupu

Rolnicy, którzy mają własne magazyny, ograniczają sprzedaż zboża do minimum, licząc na korzystniejszą cenę. Część rolników dotychczas przetrzymujących zboże pozbywa się zapasów z powodu zakupu nawozów, paliwa i środków ochrony roślin. Jakość przechowywanych zbóż jest dobra. Zboża wykazują się duża zawartością białka oraz dobrym parametrem gęstości.

Ceny skupu zbóż nieznacznie spadają w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej spadła o 3,3% w stosunku do ubiegłego miesiąca. W lutym 2016 roku wynosi 64,04 zł/dt (w lutym 2015 roku było to 68,60 zł/dt). Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 68,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 61,57 zł/dt (w zeszłym miesiącu było to 64,42 zł/dt), oznacza to spadek o ok. 4,5%.

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 56,52 zł/dt (w ubiegłym roku ‒ 54,32 zł/dt). Średnia cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi średnio 66,51 zł/dt, maksymalnie za 1 dt kukurydzy można otrzymać 70,62 zł.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego pozostały bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,62 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,00 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal spadają, średnio można uzyskać 3,58 zł za kg, w ubiegłym miesiącu było to 3,76 zł/kg. Spadek w stosunku do roku ubiegłego wynosi 10,5%, rolnicy otrzymywali wtedy średnio 4,00 zł/kg.

Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,07 zł/l (podobnie, jak w zeszłym miesiącu). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,95 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nieznacznie wzrosły od poprzedniego miesiąca, lecz są porównywalne do cen ubiegłorocznych.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 148,72 zł/dt (wzrost ceny o 3%),
  • polifoska 8 – 184,87 zł/dt (cena bez zmian),
  • saletra amonowa 34% – 134,23 zł/dt (wzrost ceny o 3%).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny kształtują się na następującym poziomie:

  • jęczmień jary 160,00–189,00 zł/dt,
  • pszenica jarej 160,00–202,65 zł/dt,
  • pszenżyto jare 160,00‒194,25 zł/dt,
  • owies 158,00–183,75 zł/dt,
  • żyto jare 160,00– 89,00 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Trwa wypłata płatności bezpośrednich za 2015 rok. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło 1,35 mln rolników. Od 1 grudnia 2015 do 11 lutego 2016 roku, ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok ponad 3,35 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 791,4 tys. rolników. Z kolei od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników.

Całkowita koperta finansowa przeznaczona na realizację tych dopłat wynosi 14,49 mld złotych. Do tej pory Agencja wypłaciła łącznie ponad 6 mld złotych. Trwa również wypłata dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ponad 447,2 tys. rolników 536 mln złotych w ramach ONW i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników – w ramach płatności rolnośrodowiskowych. Zgodnie z przepisami ARiMR zakończy realizację wszystkich płatności obszarowych do 30 czerwca 2016 roku.

Źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu