Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 15.02.2012

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa stycznia przyniosła ochłodzenie. Temperatury nocne spadły znacznie poniżej zera i oscylowały na poziomie od -120C na nizinach do -250C rejonach podgórskich. Temperatury w ciągu dnia kształtowały się w granicach od -7 do -180C. Wpłynęło to na zatrzymanie wegetacji roślin. Koniec stycznia i początek lutego obfitował w słabe opady atmosferyczne. Na terenach nizinnych spadło tylko około 2 - 6 cm śniegu. W rejonach podgórskich odnotowano nieco większe opady śniegu, który zdołał pokryć zasiewy ozimin na polach. W połowie lutego temperatury wzrosły. Nocą występowały przymrozki do -50C, w czasie dnia w niektórych rejonach temperatury miały wartości dodatnie. W dniach od 15 lutego spadła duża ilość świeżego śniegu. Okrywa wynosi od 10 do 20 cm, miejscami około 40 cm. Równocześnie występowały także silne wiatry powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr wiał z prędkością do 45 km/h, w porywach osiągając 60-80 km/h.

Stan upraw

Występuje duże prawdopodobieństwo wymarznięć ozimin, głównie plantacji rzepaku, który w pierwszej połowie stycznia w niektórych rejonach nizinnych był na granicy rozpoczęcia wegetacji wiosennej spowodowanej długotrwałym okresem dodatnich temperatur zarówno w dzień jak i w nocy. Zagrożone wymarznięciem są także uprawy truskawek, możliwe są trwałe uszkodzenia całych roślin. Obecnie stan upraw jest trudny do ocenienia z powodu zalegającego na polach śniegu. 
Na przechowywanych bulwach ziemniaków pojawiają się w umiarkowanych ilościach choroby okresu przechowalniczego. Rolnicy planujący uprawę ziemniaków na zbiór wczesny, zaczynają podkiełkowywać sadzeniaki. 

Sytuacja na rynku skupu

Brak problemów ze sprzedażą przechowywanych płodów rolnych. Obserwuje się spadek podaży, rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą oczekując wzrostu cen. Skupowane ziarno zbóż jest dość dobrej jakości. Ceny skupu nadal utrzymują się na wysokim poziomie. 
Cena żyta konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie 70,00-91,00 zł/dt. Pszenica konsumpcyjna osiąga ceny 70,00-85,00 zł/dt, paszowa 60,00-80,00 zł/dt. Podmioty skupowe zainteresowane są także zakupem rzepaku. Obecnie średnia cena skupu wynosi 201,63 zł/dt
Skup żywca wieprzowego i wołowego nadal odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego utrzymują się na podobnym poziomie, co w miesiącu poprzednim od 5,70 do 8,50 zł, natomiast średnie ceny żywca wieprzowego wynoszą od 4,80 - 5,80 zł/kg. Prosię do 15 kg można kupić w cenie od 110 do 175 zł. Producenci mleka otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,77 zł/l do maksymalnie 1,40 zł/l, średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych to 1,00 – 2 ,00 zł/l .

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zwiększa się podaż nawozów w punktach sprzedaży jednak wielu rolników wstrzymuje się z zakupem oczekując wpływu środków na konta z dopłat obszarowych. 
Ceny nawozów zwłaszcza azotowych po wzroście w styczniu o ok. 5 - 8 % w stosunku do cen grudniowych utrzymują się na podobnym poziomie. Obecnie średnia cena zakupu mocznika 46%N wynosi – 174,92 zł/dt, polifoski 8 – 221,40 zł/dt, agrafoski PK20-30+mikroelementy - 198,27 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Wraz z uruchomieniem przez niektóre banki kredytów preferencyjnych na ten rok, pojawiło się zainteresowanie kredytami. Są to głównie kredyty na zakup ziemi w obrocie prywatnym. Niestety brak ziemi w obrocie powoduje, że są to transakcje niewielkie, najczęściej 1-2 ha ziemi. Nadal występuje duże zainteresowanie kredytami na wykup ziemi z zasobów ANR. Ponadto rolnicy oczekują rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie działań z zakresu PROW modernizacja gospodarstw rolnych złożonych do ARiMR. Ponad 60% gospodarstw otrzymała już płatności obszarowe i ONW, w tych gospodarstwach sytuacja ekonomiczna poprawiła się, następują zakupy środków do produkcji i realizacja planowanych inwestycji.

Rolnicy od 1 lutego mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym oraz od 15 stycznia wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego (faktury zakupu z okresu od 15 lipca 2011 roku do 15 czerwca 2012 roku)

 

Opracowanie
Sylwia Kędzierska