Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.12.2015

Warunki agrometeorologiczne

W ciągu ostatniego miesiąca na terenie województwa dolnośląskiego utrzymywała się zmienna pogoda. Charakteryzowała się porannymi mgłami. Temperatury w dzień kształtowały się od 6 do nawet 15oC. W nocy pojawiły się przymrozki do -5oC, jednak większość temperatur nocnych mieściła się w granicach od -3 do 7oC. W rejonie Dzierżoniowa od 14 listopada zanotowano 46 mm opadów deszczu. Największe opady wystąpiły 19 listopada i wyniosły zaledwie 6,5 mm. Średnia miesięczna ilość opadów w rejonie jaworskim to poniżej średniej normy miesięcznej w rejonie ‒ 25 mm.

Stan upraw

 • Zboża i rzepak

Zasiewy ozimin zakończone. Zboża posiane w terminie agrotechnicznym są w dobrej kondycji w fazie krzewienia, jedynie pszenica w zależności od terminu siewu w znajduje różnych fazach rozwoju, od wschodów do początku krzewienia. Plantacje pszenicy ozimej w większości są w dobrym stanie, na części upraw wcześniej posianych zaobserwowano lokalne wystąpienie chorób grzybowych. Pojawiło się zachwaszczenie zwłaszcza miotłą zbożową i chwastami dwuliściennymi. Wykonywane są odpowiednie zabiegi chemiczne.

W zależności od terminu siewu stan plantacji rzepaku jest zróżnicowany. Większość plantacji rzepaku jest fazie formowania rozet. Zakończono zabiegi mające na celu przygotowanie roślin do przezimowania. Stopień zachwaszczenia mały do średniego.

 • Rośliny okopowe

Zakończono zbiory buraków cukrowych, znaczna część została już odebrana od rolników przez cukrownie, część wykopanych korzeni oczekuje w przygotowanych, okrytych włókniną pryzmach na transport do cukrowni. Plony buraków cukrowych szacujemy na 447,35 dt/ha (w 2014 było to 612 dt/ha).

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż w porównaniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie wzrosły. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 67,34 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 66,09 zł/dt) maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 70,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 64,84 zł/dt (w zeszłym miesiącu 62,07 zł/dt).

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi 57,75 zł/dt (w zeszłym miesiącu 55,11 zł/dt). Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 54,25 zł/dt, wzrost o 7,2 zł za dt w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego w stosunku do miesiąca poprzedniego pozostały bez zmian. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,63 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,10 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal spadają, średnio można uzyskać 3,80 zł za kg, w ubiegłym miesiącu było to 4,11 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,04 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi spadła i wynosi 1,98 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin niezbędnych w okresie jesiennym. Ceny nawozów stabilne, nie zauważa się większych zmian w cenach nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego. Ceny nawozów stabilne, nie zauważa się większych zmian w cenach nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznika 46% N –141, 21 zł/dt (cena bez zmian),
 • polifoski 8 – 184,26 zł/dt (spadek o 1,1% ),
 • saletry amonowej 34% – 126,64 zł/dt (spadek o 2,5%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Więcej dla poszkodowanych przez suszę

Więcej pieniędzy dostaną rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy. Plantatorzy czarnej porzeczki, którzy ponieśli starty z powodu niskich cen tych owoców oraz rolnicy, którzy z powodu suszy zebrali mniejsze plony otrzymują z ARiMR pomoc finansową. Nie 648 zł, a 688 zł do hektara otrzymają rolnicy, którzy z powodu suszy ponieśli starty w uprawach drzew i krzewów owocowych i byli ubezpieczeni od wystąpienia klęsk żywiołowych. Więcej pieniędzy otrzymają także rolnicy, którym susza zniszczyła inne uprawy. Dostaną oni 344 zł na hektar, a nie jak wyliczono wcześniej 324 zł/ha. Także rolnicy, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw dostaną większe wsparcie:

 • o 20 zł na hektar w przypadku strat w uprawie drzew i krzewów owocowych - kwota wsparcia wyniesie wówczas 344 zł /ha;
 • o 10 zł na hektar w przypadku zniszczenia innych upraw - wsparcie wyniesie 172 zł/ha

Tym rolnikom, którzy otrzymali już pomoc, ARiMR wypłaci do końca roku wyrównanie.

Płatności bezpośrednie

Tak jak co roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpoczęła od 1 grudnia wypłatę płatności bezpośrednich. W pierwszej kolejności realizowane są płatności bezpośrednie dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie:

 • jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha),
 • płatności redystrybucyjnej,
 • płatności na zazielenianie,
 • płatności do krów,
 • płatności do bydła płatność do kóz.

Jednocześnie rolnicy ci nie mogą podlegać dyscyplinie finansowej, czyli wysokość płatności nie może być większa niż równowartość kwoty 2 tys. euro, tj. 8 489,60 zł. Oprócz tego rolnicy nie mogą być wytypowani do kontroli na miejscu oraz nie mogą mieć pomniejszonych płatności np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, przedeklarowania powierzchni. Szacuje się, że ok. 30–35% rolników (ok. 450 tys. osób) spełnia powyższe warunki. Na razie od 1 do 10 grudnia ARiMR przekazała na konta bankowe 3 tys. rolników 4,86 mln zł.

W kolejnym etapie realizacji płatności obszarowych w lutym 2016 r., zostanie wdrożona funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób, którzy złożyli wnioski o ich przyznanie wiosną 2015 r.

Na początku kwietnia 2016 roku zostanie wdrożony ostatni element systemu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.

Na zrealizowanie dopłat bezpośrednich za 2015 r., ARiMR ma czas, zgodnie z prawem unijnym, do 30 czerwca 2016 r. i z całą pewnością wywiąże się z tego zadania w tym terminie.

Od 16 października 2015 roku Agencja rozpoczęła realizację tegorocznych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Na razie dopłaty ONW w wysokości 209,5 mln zł otrzymało 212 tys. rolników, a 140 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do ok. 22 tys. rolników.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu