Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.09.2016

Warunki agrometeorologiczne

Ubiegły miesiąc był bardzo ciepły i nie przyniósł oczekiwanych opadów. Temperatury dzienne wahały się w granicach od 19 oC do ponad 30 oC. Temperatury nocne to od 10 oC do 20 oC. W rejonie Dzierżoniowa od 12 sierpnia do 14 września były tylko 3 dni z opadami, spadło około 59 mm deszczu. W rejonie Jawora średnia miesięczna opadów wyniosła 35 mm. Niewystarczająca ilość opadów i wysokie temperatury to przyczyna utrudnień w uprawie gleby oraz słabego kiełkowania roślin poplonowych i ozimych.

  • Zboża

Zakończono zbiór zbóż ozimych i jarych. Tegoroczny plon zbóż jest podobny, jak w roku ubiegłym ‒ średnio 51,14 dt/ha. Tegoroczny plon szacunkowy pszenicy ozimej to 57,85 dt/ha (w zeszłym roku było to 58,58 dt/ha). Według naszych szacunków lepiej niż rok temu plonuje pszenica jara (o około 2 dt/ha – plon szacunkowy wynosi obecnie 47,11 dt/ha). Także jęczmień ozimy uzyskał wyższy plon od ubiegłorocznego o 2 dt/ha (wynosi on 52,74 dt/ha). Natomiast jęczmień jary plonuje podobnie, jak rok temu ‒ 47,5 dt/ha.

Trwają prace związane przygotowaniem gleby i siewem zbóż ozimych, zaawansowanie zasiewów w województwie wynosi około 5% planowanej powierzchni.

  • Rzepak

Zakończono zasiewy rzepaku ozimego. Zaawansowanie wegetacji ‒ od wschodów do roślin mających dwa liście. Wschody nierównomierne, bardzo powolne z powodu braku wilgoci w glebie. Większość plantacji chronionych, zachwaszczenie niewielkie. Na części plantacji pojawiły się pchełki i ślimaki.

  • Okopowe

Plantacje buraków cukrowych odczuwają brak wystarczającej ilości wody, występują duże place z uschniętymi liśćmi. Faza wzrostu korzeni, brak wody powoduje niewielki przyrost i obniżenie potencjalnego plonu. Na niektórych plantacjach pojawiła się brunatna plamistość liści i chwościk, zaobserwowano pojawienie się pchełki i mszycy buraczanej.

Trwa zbiór średnio późnych i późnych odmian ziemniaków, zaawansowanie zbiorów w województwie wynosi około 51%. Obecnie średni plon szacuje się na poziomie 239 dt/ha dt/ha (220,5 dt/ha we wrześniu roku ubiegłego). Na niektórych plantacjach ziemniaka pojawia sią wtórne zachwaszczenie i porażenia liści zarazą ziemniaczaną, występują ogniska stonki ziemniaczanej.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w stosunku do zeszłego miesiąca jest bez zmian i wynosi 60,18 zł/dt, natomiast najczęściej oferowana cena to, podobnie jak w 2015 roku, 62 zł/dt, maksymalnie za 1 dt pszenicy można obecnie otrzymać 64 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 56,57 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 58 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 47,67 zł/dt (bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca). Ceny skupu rzepaku średnio wynoszą 168,64 zł/dt, a cena najczęściej oferowana to 170 zł/dt. Jest to o około 100 zł za tonę więcej niż we wrześniu ubiegłego roku.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się od ubiegłego. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,98 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,00 zł/kg (ceny zbliżone do cen ubiegłorocznych).

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,80 zł za kg (cena bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca), w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,22 zł/kg. Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,80 zł/l do maksymalnie 1,20 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,89 zł/l, maksymalną ceną jest 2,70 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Zanotowano niewielki wzrost cen nawozów w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 131,37 zł/dt (wzrost ceny o ok. 2%),
  • polifoska 8 – 183,62 zł/dt (wzrost ceny o ok. 3%),
  • saletra amonowa 34% – 118,20 zł/dt (wzrost ceny o ok. 2%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 12 września do 11 października  będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania PROW 2014-2020 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.

W dniach 29 września do 28 października 2016 roku rusza nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W terminie tym wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu. Wsparciem objęte zostały następujące sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50 proc., a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w przypadku tej grupy beneficjentów wynosi 300 tys. zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR
Dział Ekonomiki DODR