Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.01.2016

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa grudnia przyniosła pogodę zmienną, ale dość ciepłą jak na tę porę roku, z temperaturami dziennymi dochodzącymi do 10oC. Dopiero początek stycznia to spadek temperatur do -15oC w nocy i niewielkie opady śniegu. Po kilku dniach silniejszych mrozów przyszło ocieplenie. Temperatury dzienne wahały się od 0oC do 6oC. W nocy występują niewielkie przymrozki do -5oC, a miejscami niewielkie opady deszczu i śniegu.

W rejonie Dzierżoniowa od 14 grudnia do 14 stycznia spadło około 20 mm opadów. W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów wynosiła około 35 mm, poniżej średniej miesięcznej. Niewielkie opady deszczu oraz śniegu nie wpływają na niedobory wody w glebie. W rejonie Lwówka Śląskiego obniża się poziom wód, wysychają kolejne ujęcia wody (studnie przydomowe). Brak okrywy śnieżnej i wysuszający wiatr nie sprzyja przezimowaniu upraw ozimych.

Stan upraw

Plantacje zbóż wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych są w drugiej głównej fazie rozwojowej, czyli fazie krzewienia i są dobrze rozwinięte. Natomiast rośliny wysiane w późniejszych terminach znajdują się w fazie 4-6 liści. Plantacje pszenicy ozimej w większości są w dobrym stanie.

Plantacje rzepaku zasianego w optymalnym terminie agrotechnicznym znajdują się w fazie rozety liściowej ok. 8-12 liści, szyjka korzeniowa ma ok 1 cm grubości i nie wyrasta mocno ponad glebę. Na niektórych plantacjach zaobserwowano widoczne oznaki suszy glebowej ‒ niedobory pokarmowe i przebarwienia. Na większości pól z terminowego siewu brak zachwaszczenia, ponieważ chwasty zostały zwalczone jesienią. Natomiast przy późnych siewach w wielu przypadkach zabiegi zostały odłożone do wiosny.

Na niektórych polach występują szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną, w rejonie Kłodzka o nasileniu większym niż w poprzednich latach.

Sytuacja na rynkach skupu

Rolnicy, którzy mają własne magazyny ograniczają sprzedaż zboża do minimum, licząc na korzystniejszą cenę. Decyzje te zależą od możliwości finansowych gospodarstwa oraz warunków przechowywania płodów rolnych.

Ceny skupu zbóż nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi w styczniu 2016 roku 66,23 zł/dt (w styczniu 2015 roku było to 67,34 zł/dt, ) maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 70,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 64,42 zł/dt (w ubiegłym roku było to 59,55 zł/dt), czyli więcej o około 8%.

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 57,17 zł/dt (w zeszłym roku 52,58 zł/dt). Wzrosła cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi średnio 66,91 zł/dt tj. około 20% więcej niż miesiąc temu, w styczniu 2015 roku było to 61 zł/dt.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,60 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,00 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal spadają, średnio można uzyskać 3,76 zł za kg, w ubiegłym miesiącu było to 3,80 zł/kg. Spadek w stosunku do roku ubiegłego wynosi 10 %, rolnicy otrzymywali wtedy średnio 4,14 zł/kg.

Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,07 zł/l (podobnie jak w ubiegłym miesiącu) . Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nieznacznie wzrosły od poprzedniego miesiąca, lecz są porównywalne do ubiegłorocznych.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 144,03 (wzrost ceny o 2%),  
  • polifoska 8 – 184,66 zł/dt (cena bez zmian),    
  • saletra amonowa 34% – 130,35 zł/dt (wzrost ceny o 3%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 10 lutego do 10 marca rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych (nie wcześniej niż 1 maja 2012 r.) za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Na terenie województwa dolnośląskiego możliwość taką posiadają rolnicy z OSN w zlewni rzek Świerzna, Żurawka, Cicha Woda i Wierzbiak, na terenie gmin Borów, Domaniów, Kunice, Legnickie Pole, Malczyce, Oleśnica, Ruja, Strzelin, Wądroże Wielkie, Wiązów i Żórawina.

Od 15 stycznia do 25 czerwca można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W 2016 roku uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  • obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Usługi utylizacyjne

Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają w tym roku zmianie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Umowy na świadczenie usług utylizacyjnych zawało z ARiMR 12 firm zawarło Są to następujące podmioty: EKO-STOK Sp. z o.o.; Elkur Franciszek Kurowski Sp. J.; Energoutil Sp. z o.o. ; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol-Plus Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o. Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy Sp. J.; ZR-P FARMUTIL HS S.A.

Źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu