Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.07.2017 r.

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda zmienna, burzowa z intensywnymi opadami deszczu, lokalnie odnotowano silne opady gradu. Duże opady atmosferyczne spowodowały poprawę wilgotności gleby i warunków rozwoju roślin, ale powstrzymują prace żniwne. Temperatury dzienne wahały się od 15oC do nawet 32oC. Temperatury nocne chłodne jak na tę porę roku ‒ od 6oC do 18oC. W rejonie Dzierżoniowa od 12 czerwca do 12 lipca było 9 dni z opadami, spadło około 87 mm opadów deszczu. Największe opady w wysokości 43 mm wystąpiły 27 czerwca. W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów była znacznie wyższa niż średnia miesięczna w rejonie i wynosiła 85 mm.

 • Stan upraw

Zboża ozime w fazie dojrzałości woskowej, zboża jare w fazie od mlecznej do mleczno-woskowej, w zależności od terminu siewu i stopnia zaawansowania wegetacji. Rozpoczął się zbiór jęczmienia ozimego na terenie województwa, zaawansowanie na poziomie ok. 20%, najwyższe jest zaawansowanie prac w makroregionie wrocławskim. Zboża dojrzewają nierównomiernie. Tam, gdzie rośliny nadal są zielone, obfite deszcze i wiatry spowodowały wyleganie plantacji. Niektóre plantacje są porażone rdzą brunatną, septoriozą plew pszenicy i fuzariozą kłosów zbóż. Na liściach widać ślady żerowania skrzypionki zbożowej oraz mszycy. Na części plantacji wystąpiło zachwaszczenie miotłą zbożową, owsem głuchym i przytulią czepną. Na obrzeżach plantacji licznie występują maki. Kukurydza znajduje się w fazie początku ukazania się wiechy. Na plantacjach kukurydzy widać mocny nalot omacnicy prosowianki.

Rzepak ozimy w fazie dojrzewania. Rozpoczynają się zbiory rzepaku. Wykonywane są zabiegi przyśpieszające i wyrównujące dojrzewanie rzepaku ozimego. Strąki są zdrowe, dość krótkie, z drobnymi ziarnami w środku. Rośliny bujne, ale słabiej rozgałęzione niż w ubiegłym roku. Na nielicznych plantacjach zaobserwowano uszkodzenia spowodowane przez pryszczarka kapustnika. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów. Zauważalne objawy chorobowe zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni.
 

 • Rośliny okopowe

Trwa zbiór wczesnych odmian ziemniaków. Ziemniaki średnio wczesnych odmian w fazie narastania bulw, średnio-późne odmiany w fazie kwitnienia. Pojawiają się choroby grzybowe, zwłaszcza zaraza ziemniaczana. W rejonie świdnickim w niektórych gospodarstwach (nawet w tych, które kupiły materiał kwalifikowany sadzeniaka) są widoczne rośliny porażone chorobami wirusowymi, głównie liściozwojem i mozaiką kędzierzawą liści ziemniaka. Lokalnie występują chrząszcze stonki ziemniaczanej i mszyca. Lekkie zachwaszczenie zwłaszcza na plantacjach o słabszej ochronie herbicydowej.

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie zakrywania międzyrzędzi i silnego wzrostu korzeni. Trwa dolistne dokarmianie roślin mikroelementami. Temperatura sprzyja występowaniu chwościka buraka. Występuje niewielkie porażenie przez pchełkę i mszycę buraczaną.
 

 • Rośliny sadownicze

Kończy się zbiór truskawek i czereśni. Rozpoczyna się zbiór porzeczek, borówki amerykańskiej, wiśni i agrestu. Trwa zbór malin. Tam, gdzie plantacje nie są nawadniane zbiory są dużo mniejsze. Jabłonie w fazie formowania lub dojrzewania owoców, część plantacji jest zaatakowana parchem.

Sytuacja na rynkach skupu

Punkty skupowe prowadzą prace przygotowawcze obiektów do akcji skupowej zbóż i rzepaku ze zbiorów z 2017 roku. Cena skupu pszenicy konsumpcyjnej nie uległa większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 69,49 zł/dt, maksymalna cena to 75,00 zł/dt za 1 dt. W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 60,77 zł za 1dt pszenicy konsumpcyjnej tj. o 12% mniej. Pszenica paszowa obecnie jest skupowana w średniej cenie 66,68 zł/dt, w zeszłym roku średnia cena w tym okresie wynosiła 59,08 zł/dt (wzrost ceny o 13%). Średnia cena skupu jęczmienia paszowego spadła o ok. 4 % w ciągu miesiąca i wynosi obecnie 56,80 zł/dt. Jest niższa o ok. 12% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Średnia cena skupu kukurydzy na ziarno pozostaje bez zmian i wynosi 68,00 zł/dt. W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 63,39 zł za 1 dt kukurydzy, czyli o ok. 7% mniej.

Średnie ceny skupu żywca wołowego pozostają bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Obecnie za 1 kg młodego bydła opasowego można uzyskać 7,15 zł, maksymalna cena to 8,20 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 6,83 zł/kg. Obecnie uzyskujemy o ok. 4% więcej.
Cena skupu tuczników w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się i wynosi 5,15 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 6,00 zł/kg. Ceny skupu są o 14% wyższe niż rok temu, kiedy płacono średnio 4,52 zł/kg.
Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie od miesiąca producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie zmieniła się i wynosi od 1,50 do 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów są bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w stosunku do ubiegłego roku znacznie spadły ceny polifoski 8 i saletry amonowej.
Średnie ceny nawozów wynoszą:
•    mocznik 46% N – 143,08 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do lipca 2016 r.)
•    polifoska 8 – 164,03 zł/dt ( spadek ceny o 9,8% w stosunku do lipca 2016 r.)
•    saletra amonowa 34% – 115,17 zł/dt (spadek ceny o 10% w stosunku do lipca 2016 r.)

Szkody w uprawach rolnych

Do 13 lipca Wojewoda Dolnośląski powołał 18 komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych, w tym 11 spowodowanych przymrozkami wiosennymi (gminy Kostomłoty, Góra, Wąsosz, Krośnice, Nowa Ruda, Oborniki Śl., Jerzmanowa, Syców, Prusice oraz miasto Oleśnica i miasto Trzebnica) i 7 spowodowanych gradobiciem (gminy Zagrodno, Sulików, Warta Bolesławiecka, Bystrzyca Kłodzka, Walim, Kamienna Góra i Ścinawa).

26 czerwca ARiMR przyznała współpracującym bankom dodatkowe środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w III kwartale 2017 r.
Łączna kwota środków udostępnionych bankom na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 9,26 mln zł. Przewiduje się, że pozwoli to bankom na udzielenie w trzech pierwszych kwartałach br. kredytów inwestycyjnych w wysokości 1,19 mld zł.
O kredyty inwestycyjne rolnicy mogą ubiegać się w następujących bankach:

 1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 3. SGB Bank S.A.,
 4. Bank Zachodni WBK S.A.,
 5. Pekao S.A.,
 6. Krakowski Bank Spółdzielczy.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii:

 • RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
 • Z - kredyty na zakup użytków rolnych,
 • PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Wnioski o przyznanie kredytu preferencyjnego należy składać w bankach współpracujących z ARiMR.

Źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR