Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.04.2015

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w ciągu ubiegłego miesiąca w większości sprzyjała rozwojowi roślin. Temperatury dzienne wahały się od 2oC do 21oC. Nocne temperatury wahały się od -4oC (kilkakrotnie) do 8oC. Wyjątkiem była pierwsza dekada kwietnia, ze znacznym ochłodzeniem, opadami śniegu, gradu oraz silnymi wiatrami. W rejonie Dzierżoniowa od 13 marca do 12 kwietnia spadło około 35,1 mm deszczu, gradu i śniegu. Największe opady wystąpiły 14 marca i wyniosły 9,5 mm.

Stan upraw

Trwa sezon zasiewów roślin jarych (stan zaawansowania na terenie województwa wynosi już ponad 80%). Plantacje ozimin są w dobrej kondycji, wykazują dobry i bardzo dobry stan przezimowania. Zboża ozime znajdują się w fazie końca krzewienia do pierwszego kolanka, natomiast zboża jare, w zależności od terminu siewu, są w fazie od szpilkowania do fazy krzewienia. Rolnicy nawożą oziminy azotem i stosują środki ochrony na choroby i przeciw wyleganiu. Pojawiają się pierwsze objawy porażenia przez choroby podsuszkowe, mącznika prawdziwego, zagrożenie rdzą brunatną.

Rzepaki znajdują się w fazie zwartego pąka, w okresie silnego wzrostu. Zaobserwowano na nich objawy kiły kapuścianej oraz naloty słodyszka rzepakowego. Część plantacji w rejonie Strzelina musiała zostać przesiana z powodu mocnego porażenia przez kiłę. Prowadzone są zabiegi zwalczania chowacza i słodyszka. Silne wiatry utrudniały wykonanie zabiegów w optymalnym terminie. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów. Na pozostałych plantacjach zachwaszczenie małe do średniego, zaobserwowano występowanie miotły zbożowej.

Zasiewy buraków cukrowych na ukończeniu. Śliwy, morele, brzoskwinie są w fazie od początku do pełni kwitnienia. Jabłonie, grusze, czereśnie w fazie pąków. Przymrozki występujące na początku miesiąca nie uszkodziły zawiązków.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 69,75 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 70,07 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 62,29 zł/dt, spadek ceny o 2,7% (miesiąc temu było to 64,06 zł/dt). Średnia cena jęczmienia paszowego wynosi 55,58 zł/dt, cena bez zmian.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na zbliżonym poziomie, jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,52 zł/kg. Maksymalnie można otrzymać (podobnie jak miesiąc temu) 7,80 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal spadają, średnio można uzyskać 4,20 zł/kg (spadek o 3,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca), maksymalnie 4,60 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,70 zł/l do maksymalnie 1,40 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 1,93 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N –156,47 zł/dt (wzrost ceny o 1%),
  • polifoska 8 –179,43 zł/dt (wzrost ceny o 1%),
  • saletra amonowa 34% – 141,48 143,5 zł/dt (spadek ceny o 1,4%).

Ceny zakupu nasion są podobne jak w ubiegłym roku. Ceny kształtują się na następującym poziomie:

  • jęczmień jary ‒ 157,00-214,00 zł/dt, (w 2014 roku 153,00-210,00 zł/dt),
  • pszenica jara ‒ 160,00-202,00 zł/dt,(w 2014 roku 168,00-210,60 zł/dt),
  • pszenżyto jare ‒ 146,00-188,00 zł/dt, (w 2014 roku 185,00-195,00 zł/dt),
  • owies ‒ 150,00-175,00zł/dt, (w 2014 roku 158,00-190,00 zł/dt),
  • żyto jare ‒ 146,000-183,75 zł/dt, (w 2014 roku 183,00-184,00 zł/dt).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Dłużej będą przyjmowane wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2015 rok. Zamiast do 15 maja, w tym roku do 15 czerwca będzie można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Kto się spóźni i nie zdąży złożyć wniosku do 15 czerwca będzie mógł to jeszcze zrobić do 10 lipca, ale wówczas należne dopłaty będą obniżane o 1% za każdy roboczy dzień zwłoki. Nasz kraj postanowił skorzystać z możliwości zaproponowanej przez Komisję Europejską. Powodem stworzenia możliwości wydłużenia terminu przyjmowania wniosków o dopłaty są unijne opóźnienia administracyjne związane z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował o przesunięciu 60 mln euro w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i o powiększeniu w ten sposób środków na działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom. To umożliwi przyznanie jeszcze kolejnych ok. 2,5 tys. premii dla młodych rolników i oznacza, że z PROW 2007-2013 otrzyma je w sumie ponad 34,5 tys. osób.

Trzy linie kredytowe

Od 1 kwietnia 2015 r. banki mogą udzielać preferencyjnych kredytów w ramach trzech linii kredytowych. Agencja przekazała tym bankom środki finansowe na dopłaty do kredytów planowanych do udzielenia w tym roku. W ramach pierwszej linii kredytowej będą udzielane kredyty z częściową spłatą kapitału przeznaczone na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych (linia kredytowa o symbolu MRcsk). ARiMR przeznaczyła na dopłaty do takich kredytów 30 mln zł. Natomiast środki na uruchomienie kolejnych dwóch linii kredytowych, mają służyć umożliwieniu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych po klęskach żywiołowych (K01 i K02). Agencja przewidziała na dopłaty do spłaty oprocentowania takich kredytów 16,12 mln zł, co oznacza, że banki współpracujące z ARiMR mogą udzielić rolnikom kredytów klęskowych na łączną kwotę ok. 1 mld zł.

Osoby, planujące finansowanie inwestycji w swoich gospodarstwach z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych, mogą już składać wnioski o takie kredyty w czterech bankach, które podpisały już umowy z ARiMR . Poniżej przedstawione zostały informacje o zaoferowanych przez te banki warunkach udzielania kredytów preferencyjnych, tj. o wysokości opłat i prowizji płaconych przez kredytobiorców oraz o wysokości marży, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych.

Sieć placówek tych banków zapewnia rolnikom dostęp do kredytów preferencyjnych na terenie całego kraju. W najbliższym czasie liczba banków oferujących kredyty preferencyjne wzrośnie, ponieważ ARiMR oczekuje na podpisanie umów z kolejnymi czterema bankami, które zgłosiły do Agencji swoje oferty współpracy w tej dziedzinie. O podpisywaniu kolejnych umów ARiMR będzie informował na bieżąco

źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu