Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.12.2014

Warunki agrometeorologiczne

W ciągu ostatniego miesiąca na terenie województwa dolnośląskiego utrzymywała się zmienna pogoda. Charakteryzowała się porannymi mgłami, co kilka dni przeplatanymi znacznymi ochłodzeniami po nocnych przymrozkach, dochodzących miejscami do -7oC . Nadal brak opadów śniegu, pola bez okrywy narażone są na wymarzanie upraw. Temperatury dzienne od miejscami -4oC do 10oC. Średnia miesięczna ilość opadów atmosferycznych poniżej normy. W rejonie Dzierżoniowa od 15 listopada spadło około 17,2 mm opadów deszczu. Największe opady wystąpiły 18 listopada i wyniosły 7,3 mm. W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów wynosiła 25 mm.

Stan upraw

  • Zboża i rzepak

Zasiewy ozimin zakończone. Zboża posiane w terminie agrotechnicznym są w dobrej kondycji, w fazie krzewienia. Jedynie pszenica w zależności od terminu siewu w znajduje różnych fazach rozwoju, po przymrozkach rośliny weszły w fazę spoczynku. Na niektórych uprawach jęczmienia ozimego występują liczne żółte przebarwienia spowodowane przebiegiem pogody (wiatr, przymrozki). Plantacje pszenicy ozimej w większości są w dobrym stanie, na części upraw wcześniej posianych zaobserwowano wystąpienie mączniaka prawdziwego (w niewielkim nasileniu). Plantacje rzepaku w fazie rozety. Na części plantacji widoczne uszkodzenia po żerowaniu ślimaków i pchełki. Stopień zachwaszczenia mały do średniego.

  • Rośliny okopowe

Zakończono zbiory buraków cukrowych, znaczna część została już odebrana od rolników przez cukrownie, część wykopanych korzeni oczekuje w przygotowanych, okrytych włókniną pryzmach na transport do cukrowni. Plony buraków cukrowych szacujemy na 612 dt/ha.

Sytuacja na rynkach skupu

Rolnicy, którzy mają własne magazyny ograniczają sprzedaż zboża do minimum licząc na korzystniejszą cenę. Decyzje te zależą od możliwości finansowych gospodarstwa oraz warunków przechowywania.

W powiecie ząbkowickim występuje problem ze skupem kukurydzy ze względu na zapełnienie magazynów firm skupujących.

Ceny zbóż

Ceny skupu wykazują nieznaczną tendencję zwyżkową w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 64,27 zł/dt, wzrost ceny o 7% (w zeszłym miesiącu było to 59,92 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 55,62 zł/dt (miesiąc temu było to 51,47 zł/dt). Średnia cena jęczmienia paszowego wynosi 51,11 zł/dt, wzrost ceny o 5%. Cena kukurydzy zawiera się w przedziale od 31,00 zł/dt (mokra) do 54,00 zł/dt (sucha).

Ceny żywca

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na zbliżonym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,52 zł/kg, maksymalnie można otrzymać podobnie jak miesiąc temu 7,50 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,32 zł/kg, maksymalnie 5,20 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 1,00 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l (wzrost o 0,05 zł/l przy cenie minimalnej w stosunku do ubiegłego miesiąca). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 1,89 zł/l, najczęściej uzyskiwaną ceną jest 2,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległy zmianom.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 144,14 zł/dt,
  • polifoski 8 – 178,72 zł/dt ,
  • saletry amonowej 34% – 131,14 zł/dt,

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Zgodnie z unijnym prawem, 1 grudnia ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok. Wiosną tego roku wnioski o takie płatności złożyło 1,353 mln rolników. Agencja ma na realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.

W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie otrzymają rolnicy, którzy ucierpieli z powodu rosyjskiego embarga, ponieśli starty spowodowane afrykańskim pomorem świń, czy też w ich gospodarstwach powstały szkody wynikające z niekorzystnych zjawisk pogodowych lub klęsk żywiołowych. Trzeba też liczyć się z tym, że w przypadku, gdy gospodarstwo zostało wylosowane do przeprowadzenia kontroli na miejscu, dopłaty zostaną zrealizowane po zakończeniu tej kontroli. Warto podkreślić, że od dwóch lat pozytywne decyzje w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich nie są wysyłane do rolników, chyba, że rolnik sobie tego życzy.

Nowy PROW zatwierdzony

12 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Miliony na dopłaty do kredytów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła w grudniu dodatkowe 15 mln zł na dopłaty do planowanych do udzielenia w 2014 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). O kredyty z linii CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A.

Ten rodzaj kredytów (CSK) polega na tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania. Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% całości otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie rolnik otrzymuje - 75% kwoty, a po zrealizowaniu inwestycji pozostałe 25% w celu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyty CSK można zaciągać na okres od 5 do 10 lat.

Meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu