Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.08.2021

Pogoda, stan upraw rolnych

Pogoda bardzo dynamiczna – słońce, wysokie temperatury i burze z ulewnymi deszczami. W ciągu ostatniego miesiąca temperatury dzienne dochodziły do 32 0C. W nocy wahały się w granicach 11-19 0C. Lokalnie występowały opady o gwałtownym, burzowym charakterze. Obfite deszcze powodowały wyłożenia zbóż oraz powstawanie zastoisk wodnych. Wstrzymywało to prace żniwne oraz uprawki pożniwne. W powiecie dzierżoniowskim od 12.07 do 11.08 było 12 dni z opadami deszczu (łącznie spadło 66,5 mm opadów). Największy opad dobowy wyniósł 14 mm. 

 • Żniwa

Zaawansowanie zbiorów zbóż na terenie województwa dolnośląskiego na dzień 10 sierpnia wynosi 47%. Na ukończeniu są już zbiory jęczmienia ozimego, skoszono ponad 99% powierzchni. Jęczmień jary zebrano z 96% areału. W polu pozostało jeszcze około 50% areału pszenicy ozimej, natomiast pszenicy jarej pozostało do zbioru jeszcze 87%. Zbiory rzepaku są już na ukończeniu, ich zaawansowanie wynosi 87%.

Szacuje się, że ogólny plon zbóż w tym roku wynosi 57,10 dt/ha i jest on podobny do plonów z ubiegłego roku (w 2020 roku było to 56,42 dt/ha). Szacunkowe plony dla wszystkich rodzajów zbóż są podobne jak rok temu. W przypadku jęczmienia ozimego plon wynosi ok. 60 dt/ha, dla pszenicy ozimej jest to 61 dt/ha, pszenicy jarej 49,9 dt/ha (w 2020 roku 51 dt/ha), pszenżyta ozimego 50 dt/ha (w 2019 roku 54 dt/ha). W tym roku uzyskuje się średnio 31 dt/ha rzepaku, co oznacza, że tegoroczne zbiory są także na poziomie porównywalnym do 2020 roku, kiedy plony wynosiły 32 dt/ha.

 • Rośliny okopowe

Trwa zbiór wczesnych odmian ziemniaków. Późne są w okresie zawiązywania stolonów. Pierwsze odbiory ziemniaków skrobiowych przewidziano na trzecią dekadę sierpnia. Na plantacjach pojawiła się stonka ziemniaczana. Rolnicy przeprowadzają zabiegi ochronne przeciw chorobom grzybowym. Stopień zachwaszczenia oszacowano na znikomy, bądź niski.

Buraki zakryły międzyrzędzia, trwa rozbudowywanie korzenia buraka. Na plantacjach pojawiła się mszyca buraczana. Stopień zachwaszczenia określono jako niski.

 • Rośliny sadownicze

Kończą się zbiory malin, porzeczek i agrestu – plony są obiecujące. Zaczynają się zbiory brzoskwiń oraz wczesnych jabłek i śliwek. Jabłonie i śliwy zrzuciły nadmiar owoców. Dojrzały już wczesne śliwki. Zbierane są porzeczki, maliny i borówki amerykańskie. Nastąpiły wzmożone loty owocówki jabłkóweczki – drugie pokolenie, na czereśnie naleciała nasionnica trześniówka.  

Sytuacja na rynkach skupu

Firmy zajmujące się skupem zbóż są przygotowane do sezonu zbiorów. Ceny skupu zbóż bez większych zmian w porównaniu do ubiegłego miesiąca, są jednak znacznie wyższe niż rok temu. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w skupie wynosi 84,95 zł/dt. Maksymalnie można uzyskać 100,00 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej była o 19% niższa niż obecnie i wynosiła 69,18 zł/dt.

Pszenica paszowa jest skupowana średnio po 80,37 zł/dt. Cena jest wyższa od ubiegłorocznej o 19%, kiedy uzyskiwano średnio 65,25 zł/dt. Jęczmień paszowy osiąga obecnie średnią cenę skupu 69,10 zł/dt. Rok temu cena wynosiła 57,11 zł/dt i była niższa o 18%. Cena skupu rzepaku obecnie wynosi średnio 236,46 zł/dt (spadek ceny w ciągu miesiąca o 3%), natomiast w porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o 28% (średnia cena z sierpnia 2020 roku to 166,32 zł/dt).

Średnie ceny skupu żywca nadal są niskie. Młode bydło opasowe skupowane jest średnio po 7,42 zł/kg (maksymalnie można uzyskać 9,5 zł/kg). W porównaniu z ubiegłym rokiem cena wzrosła o ok 10%, hodowcy sprzedawali opasy średnio po 6,56 zł/kg. Nadal utrzymuje się niska cena skupu tuczników. Średnio to 4,87 zł/kg, maksymalnie rolnicy otrzymują 5,50 zł/kg. Ceny są na poziomie ubiegłego roku, wtedy średnia wynosiła 4,79 zł/kg.

Cena skupu mleka wynosi od 1,00 do 1,80 zł/l. Średnia cena skupu to 1,35 zł/l i pozostaje bez większych zmian w porównaniu do zeszłego miesiąca i zeszłego roku. Cena za mleko płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi średnio 2,48 zł/l, maksymalnie można uzyskać 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów nadal rosną, są znacznie wyższe niż rok temu. Obecnie średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 201,39 zł/dt (cena wzrosła w stosunku do ubiegłego miesiąca o 2%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost o 30%),
 • polifoska 8 – 213,44 zł/dt (cena wzrosła w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 5%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 23%),
 • saletra amonowa 34% – 138,64 zł/dt (cena wzrosła o 2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i jest wyższa o 22% niż w sierpniu 2020 roku).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny.

 • jęczmień ozimy 170,00–250,00 zł/dt,
 • pszenica ozima 180,00–250,00 zł/dt,
 • pszenżyto ozime 180,00–215,00 zł/dt,
 • żyto ozime 195,00 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej - wnioski do 20 września

Termin przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września. Oznacza to, że jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:

 • rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
 • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
 • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D),
 • nawadnianie w gospodarstwie.

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 - trwa nabór wniosków

Do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zorganizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe pieniądze – wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR