Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.06.2020

To był najzimniejszy maj od kilku lat. W połowie miesiąca występowały lokalne przymrozki. Pojawiły się opady deszczu i sytuacja wodna uległa znacznej poprawie. Mimo to na Dolnym Śląsku nadal występuje susza hydrologiczna. W głębszych warstwach gleby wilgotność, nadal jest niewielka, widać to po rowach melioracyjnych, które w większości są puste.

Dzienne temperatury utrzymywały w przedziale od 15 do 24 0C, a w nocy od 1 do 10 0C. Pojawiły się opady deszczu i sytuacja wodna uległa znacznej poprawie. W rejonie Dzierżoniowa w okresie od 11.05. do 09.06.2020 było 11 dni z opadami deszczu. Łącznie spadło 128,9 mm opadów. Największe opady ‒ 33 mm zanotowano 11 maja. W rejonie Jawora średnia opadów była wyższa niż średnia miesięczna w rejonie i wyniosła 51 mm.

Uprawy rolne

  • Zboża

Większość zbóż ozimych wykłoszonych. Zboża jare w zależności od terminu siewu ‒ znajdują się w fazie od strzelania w źdźbło i wysunięcia liścia flagowego, do kłoszenia. Na zbożach pojawiły się objawy porażenia mączniakiem, rdzą brunatną, plamistością siatkową, septoriozą liści oraz fuzariozą kłosów. Na części plantacji występują skrzypionki, żółwinek zbożowy oraz mszyce zbożowe.

Na polach uprawnych pojawiły się problemy z myszami, zaobserwowano znaczne obszary z pociętymi roślinami. Plantacje są zachwaszczone w niewielkim stopniu, ale wraz z poprawą wilgotności i wysoką temperaturą chwasty szybko rosną. W połowie miesiąca kukurydza ziarno znajdowała się w fazie 3-10 liścia, stan plantacji bez oznak porażenia szkodnikami lub chorobami.

  • Rzepaki

W fazie dojrzewania. Plantacje w większości w dość dobrej kondycji. Część upraw ucierpiała w wyniku przymrozków, a dodatkowo przez wiosenną suszę rośliny nie wyrosły. Na części plantacji rzepaki szybko przekwitły, teraz wykwitają spóźnione, odbijające pędy boczne Zaobserwowano kolonie mszycy na roślinach rzepaku. Lokalnie na rzepakach pojawiają się objawy chorobowe (zgnilizna twardzikowa i szara pleśń). W większości plantacje są wolne od chwastów.

  • Rośliny okopowe

Buraki zostały posiane w optymalnym terminie agrotechnicznym. Większość plantacji jest w dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie zwierania rzędów. Trwa dolistne dokarmianie roślin mikroelementami. Plantacje buraków cukrowych są wolne od chwastów lub minimalnie zachwaszczone. Lokalnie obserwuje się porażenie plantacji przez mszycę buraczaną.

Trwa zbiór wczesnych odmian ziemniaków spod włókniny. Większość plantacji zakryła międzyrzędzia, część odmian ziemniaków rozpoczęła kwitnienie. Pojawiły się pierwsze naloty stonki ziemniaczanej. Tam, gdzie wilgotność powietrza i gleby jest duża, występują niewielkie porażenia przez choroby grzybowe.

  • Rośliny sadownicze

Trwa zbiór truskawek i czereśni wczesnych odmian. Dojrzewają wiśnie. Drzewa owocowe, czyli śliwy, morele i brzoskwinie, znajdują się w fazie formowania owoców. Prawdopodobnie zbyt szybkie rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego sprawiło, że część kwitnących drzew nie została zapylona przez owady, co oznacza mniejszą liczbę zawiązanych owoców. Zaobserwowano objawy żerowania mszyc. W większości sadów zastosowano ochronę przeciwko mszycy.

Sytuacja na rynkach skupu

Trwa skup zbóż. Obserwujemy niewielki spadek cen. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej ciągu miesiąca spadła o ok. 6% i wynosi 78,19 zł/dt. Maksymalnie można uzyskać 85,00 zł/dt. Rok temu średnia cena wynosiła 76,03 zł/dt. Cena pszenicy paszowej nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wynosi średnio 76,97 zł/dt. W ubiegłym roku pszenicę paszową sprzedawano w średniej cenie 74,85 zł/dt. Było to o 3% mniej niż obecnie. Jęczmień paszowy osiąga 62,30 zł/dt. Cena ta jest o ok 3% niższa niż miesiąc wcześniej i o 11% niższa od zeszłorocznej z tego samego okresu. Cena skupu rzepaku jest podobna jak w poprzednim miesiącu i wynosi 164,30 zł/dt. Maksymalnie można uzyskać 175,00 zł/dt. Cena kukurydzy na ziarno to od 63,00 do 78,00 zł/dt. Miesiąc temu było to 70,00-75,00 zł/dt, w zależności od stopnia wilgotności.

Cena skupu młodego bydła opasowego kształtuje się w przedziale od 5,25 zł/kg do 7,56 zł/kg, średnio 6,81 zł/kg żywca (cena bez zmian w porównaniu do maja 2020). Średnie ceny skupu żywca wołowego są niższe niż rok wcześniej (w czerwcu 2019 roku uzyskiwano średnio 7,44 zł/kg).

Ceny skupu tuczników to 5,77 zł/kg (wzrost ceny o ok. 4% w ciągu miesiąca). W porównaniu z rokiem 2019, cena tuczników jest wyższa o około 13%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 5,09 zł/kg.

Średnie ceny skupu mleka pozostają bez większych zmian w porównaniu do cen z poprzedniego miesiąca i roku. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,34 zł/l (min 0,85 zł/l do maksymalnie 1,80 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,25 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów uległy niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale są nieco niższe niż rok temu.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 144,86 zł/dt (cena o 2% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, spadek o 7% w porównaniu do roku ubiegłego),
  • polifoski 8 – 170,24 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i niższa o 2% w porównaniu do ubiegłego roku),
  • saletry amonowej 34% – 119,96 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do ubiegłego miesiąca i niższa o 6% niż w czerwcu 2019 roku).

Źródło: meldunki PZDR i informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR