Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.06.2019

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w maju zmienna charakteryzowała się niskimi temperaturami w nocy z miejscowymi przymrozkami oraz opadami deszczu. Nastąpiła krótkotrwała poprawa warunków wilgotnościowych. Początek czerwca był upalny, z temperaturami w dzień przekraczającymi 30  oC i ciepłymi nocami 15-20 oC. Na słabszych glebach widać pierwsze objawy suszy, rośliny przy braku wilgoci przedwcześnie dojrzewają. Zagrożona jest również późno siana gryka, okopowe i warzywa. W rejonie Dzierżoniowa od 14 maja do 11 czerwca było 10 dni z opadami, spadło około 111,4 mm deszczu. Natomiast w rejonie Jawora średnia opadów była znacznie poniżej średniej miesięcznej w rejonie i wyniosła 49 mm.

Uprawy rolne

Stan upraw

  • Zboża

Pszenice ozime wykłoszone. Żyto i jęczmień ozimy w fazie dojrzewania. Zboża jare, w zależności od terminu siewu znajdują się w fazie od strzelania w źdźbło i wysunięcia liścia flagowego do fazy kłoszenia. Kukurydza na ziarno znajduje się w fazie 3. liścia. Pojawiają się objawy porażenia mączniakiem, rdzą brunatną, plamistością siatkową, septoriozą liści oraz fuzariozą kłosów. Na części plantacji obserwuje się występowanie skrzypionek oraz naloty mszyc zbożowych. Zachwaszczenie na plantacjach jest niewielkie, lokalnie pojawiła się miotła zbożowa.

  • Rzepaki

Znajdują się w fazie dojrzewania. Po opadach deszczu na niektórych plantacjach zaobserwowano dodatkowe kwitnienie rzepaku, co opóźni zbiór. Na początku miesiąca rolnicy podali ostatnią dawkę nawozów. Większość plantacji jest dobrze utrzymanych i zdrowych. Plantacje prawidłowo chronione są wolne od chwastów.

  • Rośliny okopowe

Trwa zbiór wczesnych odmian ziemniaków, zwłaszcza tych spod włókniny. Odmiany średnio wczesne są w fazie kwitnienia, ziemniaki odmian późniejszych są w fazie formowania krzaka. Pojawiły się pierwsze naloty stonki ziemniaczanej.

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie zwierania rzędów. Na części plantacji wschody były nierównomierne ze względu na suszę. Trwa dolistne dokarmianie roślin mikroelementami. Na polach pojawiła się mszyca buraczana.

  • Rośliny sadownicze

Trwa zbiór truskawek i czereśni wczesnych odmian. Dojrzewają wiśnie. Drzewa owocowe ‒ śliwy, morele i brzoskwinie znajdują się w fazie formowania owoców. Zaobserwowano pierwsze objawy żerowania mszyc. Śliwy zostały porażone torbielowatością.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż nieznacznie spadły w porównaniu do ubiegłego miesiąca, ale są w wyższe od cen z zeszłego roku. Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej zmalała o 5% w ciągu miesiąca i wynosi 76,03 zł/dt (w ubiegłym roku było to tylko 67,44 zł/dt, czyli o około 12% mniej). Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 85,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 74,85 zł/dt (cena wyższa o 14% niż rok wcześniej). Skup jęczmienia paszowego kształtuje się w przedziale 60,00-78,00 zł/dt, średnio można uzyskać 69,86 zł za dt. W ubiegłym roku cena jęczmienia była niższa w tym okresie o około 10% i wynosiła 63,47 zł/dt.

Średnia cena kukurydzy na ziarno to 68,10 zł/dt. Jest wyższa o 2,5% niż w czerwcu 2018 roku, kiedy rolnik otrzymywał średnio 66,47 zł za 1 dt kukurydzy na ziarno.

Żywiec wołowy jest skupowany czerwcu średnio po 7,44 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 9,20 zł/kg. Cena wzrosła o ok. 1,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w ubiegłym roku hodowcy uzyskiwali średnio 7,09 zł/kg, czyli o ok. 5% mniej.

Ceny tuczników nieco wzrosły (o 2 % w stosunku do ubiegłego miesiąca). Średnio można uzyskać 5,09 zł/kg. Cena tuczników jest wyższa niż rok temu, o około 14%, kiedy uzyskiwano średnio 4,43 zł/kg.

Ceny mleka pozostają bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i ubiegłego roku. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,26 zł/l (od 0,85 zł/l do 1,40 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,11 zł/l, maksymalną ceną jest 3,0 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast są wyższe o ok. 10% niż w ubiegłym roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 155,33 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 10% wyższa w porównaniu do czerwca 2018 r.),
  • polifoska 8 – 173,90 zł/dt (wzrost ceny o 2,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, cena wyższa o 11% niż w 2018 roku),
  • saletra amonowa 34% – 127,41 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyższa o 10% niż rok temu).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Do 4 czerwca w ARiMR zostało złożonych 1,3 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 r. Rolnicy, którzy zrobili to do 31 maja mogą spodziewać się otrzymania należnych dopłat w pełnej wysokości. Kto złożył wniosek po tym terminie musi się liczyć z tym, że będzie miał obniżone należne dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 25 czerwca. Opierając się na danych z ubiegłego roku, można się spodziewać jeszcze ok. 15 tys. wniosków.

Z analizy dokumentów znajdujących się w aplikacji eWniosekPlus wynika, że ok. 6 tys. wniosków zostało zapisanych w formie roboczej. To oznacza, że nie zostały one złożone. Dlatego prosimy rolników, żeby sprawdzili czy na pewno ich wnioski zostały przesłane do ARiMR. Można to zrobić sprawdzając czy wniosek jest w zakładce „wysłane” lub czy zostało przesłane potwierdzenie złożenia wniosku.

W tym roku po raz drugi ARiMR przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Dane dotyczące liczby wniosków złożonych drogą elektroniczną wskazują, że rolnicy chętnie korzystają z aplikacji – w analogicznym okresie ubiegłego roku rolnicy złożyli ich ok. 300 tysięcy mniej.

Aplikacja eWniosekPlus umożliwia złożenie dokumentów przez internet. W tegorocznej wersji aplikacji wprowadzono szereg ułatwień, dzięki którym stała się ona bardziej intuicyjna – część z nich zaproponowali sami rolnicy. Wśród udogodnień warto wymienić rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi czy dodanie tabeli z podsumowaniem powierzchni zgłoszonych do danej płatności w zakładce „podsumowanie”. Podczas wypełniania wniosku rolnicy są również na bieżąco informowani – za pomocą specjalnych komunikatów – o wprowadzeniu błędnych danych.

W razie wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się z pytaniami do biur Agencji. Pod numerem 800 38 00 84 czynna jest także infolinia, a szczegółowe informacje o aplikacji eWniosekPlus wraz z filmami instruktażowymi znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR