Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.05.2021

Przymrozki w drugiej połowie kwietnia spowodowały lokalne uszkodzenia plantacji rzepaku ozimego i kwiatów w sadach. Z kolei intensywne opady deszczu były przyczyną lokalnych podtopień oraz zalania pól i łąk. Wegetacja jest opóźniona o około 1-2 tygodnie w porównaniu do ubiegłego roku.

Mimo to stan upraw ozimych na większości plantacji jest zadowalający. W ubiegłym miesiącu rolnicy zakończyli zasiewy zbóż jarych, do obsiania zostały ostatnie pola pod kukurydzę i grykę. Wiosenne prace polowe, takie jak nawożenie, opryski i siewy były wykonywane z przerwami. Zboża jare zostały posiane w terminie optymalnym, jeśli rolnik zdążył to zrobić w okienku pogodowym. Później siewy przerywano, zostały wznowione przy lepszej pogodzie, ale w opóźnionym terminie. Zboża jare znajdują się w fazie pełnego krzewienia do fazy strzelania w źdźbło.

Pierwsze i drugie kolanko

Pszenica ozima znajdowała się w ubiegłym miesiącu w fazie liścia flagowego, pozostałe zboża ozime w fazie końca krzewienia do fazy pierwszego i drugiego kolanka, w zależności od gatunku i terminu siewu. Rolnicy rozpoczynali zabiegi zwalczające choroby podstawy źdźbła. Zboża atakował głównie mączniak prawdziwy, rdza brunatna, widoczne były też plamy septoriozy. Zachwaszczenie w maju było niewielkie, a rolnicy kończyli zabiegi ochronne. W uprawach, w których nie przeprowadzono zabiegów ochrony roślin zaraz po siewach zachwaszczenie było duże.

Kwitnący rzepak i najwcześniejsze ziemniaki

Rzepak ozimy znajdował się w fazie od kwitnienia do zawiązywania łuszczyn. Nasilenie szkodników był niewielkie z powodu niskich temperatur oraz opadów. W połowie maja zaobserwowano naloty chowaczy i słodyszka rzepakowego.

Ziemniaki zostały posadzone w terminie lub trochę opóźnione z uwagi na niskie temperatury i opady. W połowie maja rozpoczęło się kopanie najwcześniejszych odmian ziemniaków, uprawianych pod osłonami. W większości zakończono siew buraków cukrowych. Wschody były równomierne, a faza rozwoju to, w zależności od terminu siewu, od 2 do 6 liści.

Wczesne odmiany drzew owocowych zaczynały kwitnąć lub przekwitły i widać było zawiązki owoców. Pozostałe odmiany średnie i późne wybudziły się z zimowania i rozwijały pąki liściowe i kwiatowe. Kwitły grusze, późniejsze odmiany wiśni i część odmian jabłoni. Z powodu chłodu obloty pszczół były słabe. W sadach można było zaobserwować pierwsze naloty mszyc.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż nieznacznie wzrosły w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Są także wyższe niż rok temu (o około 20%). Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w maju wynosiła 91,25 zł/dt. W skupie można było uzyskać 104,20 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej była o 10% niższa niż dziś i wynosiła 82,83 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana średnio po 86,25 zł/dt, podobnie jak miesiąc wcześniej. Cena jest wyższa od ubiegłorocznej o 10%, kiedy uzyskiwano średnio 78,00 zł/dt. Jęczmień paszowy osiąga średnią cenę skupu 74,99 zł/dt (cena wzrosła o 2% w ciągu miesiąca). Rok temu była niższa o 17% i wynosiła 64,09 zł/dt.  Kukurydza na ziarno, w zależności od stopnia wilgotności jest skupowana za 82,00 do 102,10 zł/dt, średnia to 92,59 zł/dt. W maju ubiegłego roku było to 70,00 do 75,00 zł/dt. Cena skupu rzepaku wynosi średnio 204,29 zł/dt (wzrost ceny w ciągu miesiąca o prawie 14%). W porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost  o 40% (średnia z maja 2020 r to 165,78 zł/dt).

Średnie ceny skupu żywca nadal są niskie i wynoszą dla młodego bydła opasowego 7,21 zł/kg (maksymalnie można uzyskać 8,92 zł/kg). Rok temu hodowcy sprzedawali opasy średnio po 6,82 zł/kg. Ceny skupu tuczników to 4,57 zł/kg, cena wzrosła w ciągu miesiąca o 5%.  Maksymalna cena skupu wynosi 5,10 zł/kg. W porównaniu z 2020 rokiem, cena tuczników jest niższa o około 17%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 5,53 zł/kg.

Ceny skupu mleka wynoszą od 1,00 do 1,80 zł/l, średnio jest to 1,32 zł/l. Nie uległy one zmianom w porównaniu do cen z poprzedniego miesiąca. Średnia cena skupu była niewiele wyższa od ubiegłorocznej, w maju 2020 roku za litr mleka płacono średnio 1,29 zł. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,44 zł/l, maksymalnie można uzyskać 3,00 z/l.

Wzrost cen nawozów mineralnych

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Obserwujemy powolny wzrost cen nawozów mineralnych, średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N –  178,93 zł/dt (cena wzrosła w stosunku do ubiegłego miesiąca o 5%, w porównaniu do roku ubiegłego 26%),
  • polifoska 8 – 181,00 zł/dt (cena wzrosła w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 3%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 6%),
  • saletra amonowa 34% – 133,88 zł/dt (cena nie wzrosła w ciągu miesiąca, w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższa  o 11%).

Dopłaty do materiału siewnego

Do 25 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego

Fundusz Gwarancji rolnych

Gospodarstwa rolne (producenci produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania. Wsparcie polega na zabezpieczeniu kredytu oraz zwrocie części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji:

  • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
  • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna
Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

źródła: meldunki PZDR, informacje ARiMR, MRiRW
Teresa Czaja DODR