Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.05.2020

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w czasie ostatniego miesiąca była zmienna. Sytuacja hydrologiczna poprawiła się ze względu na opady deszczu. W porównaniu z bezdeszczowym marcem i kwietniem, początek maja daje nadzieję na zaspokojenie zapotrzebowania upraw na wodę.

Dzienne temperatury w drugiej połowie kwietnia dochodziły do 25 0C. W nocy pojawiały się lokalne przymrozki, a temperatura spadała nawet do -10 0C. Narażenie roślin na niskie temperatury może spowodować straty w uprawach. Początek maja przyniósł ochłodzenie, w nocy temp. 3-4 0C w dzień cieplej do 24 0C, ale chłodny wiatr. W górach spadł śnieg. W rejonie Dzierżoniowa w okresie od 11.04. do 10.05.2020 było 7 dni z opadami deszczu. Łącznie było 53,5 mm opadów. Największe opady w ilości 15 mm zanotowano w dniu 29 kwietnia.

Uprawy rolne

Zakończono siew zbóż jarych. Widoczne znaczne objawy suszy, zwłaszcza na lżejszych piaszczystych glebach Szczególnie widoczne jest to w uprawach jarych. Zboża jare znajdują się w fazie krzewienia. Żyto i pszenżyto ozime w fazie początku kłoszenia. Pszenica ozima w fazie liścia flagowego. Zboża ozime wolne od chwastów. Rolnicy w trakcie wykonywania zabiegów zwalczania chwastów w uprawach zbóż jarych. Na pszenicy pojawił się mączniak i widoczne plamy septoriozy. Na części plantacji obserwuje się duże nasilenie występowania skrzypionek oraz nalot mszycy zbożowej.

Rzepak ozimy jest w fazie silnego wzrostu od pełnego kwitnienia do fazy zawiązywania łuszczyn. Plantacje w większości w dość dobrej kondycji. Jednak część plantacji ucierpiało w wyniku przymrozków łodygi są popękane, a rośliny pokręcone. Rolnicy wykonują zabiegi zwalczania chowacza podobnika i pryszczarka. Lokalnie zauważalne są objawy chorobowe na rzepakach zgnilizna twardzikowa i szara pleśń.

Buraki posiano w optymalnym terminie agrotechnicznym. Wschody w większości równomierne, faza rozwoju w zależności od terminu siewu od 4 do 6 liścia. Plantacje buraków cukrowych wolne od chwastów lub minimalnie zachwaszczone. Lokalnie obserwuje się porażenie plantacji przez pchełkę buraczaną. Zakończono sadzenie ziemniaków późnych i bardzo późnych. W zależności od odmiany ziemniaki dopiero wschodzą lub już widać rzędy, liście są dobrze wykształcone.

W sadach drzewa i krzewy znajdują się w końcowej fazie końca kwitnienia oraz formowania zawiązków owoców. Ochłodzenie oraz opady deszczu skróciły okres kwitnienia. W większości sadów zastosowano ochronę przeciwko mszycom.

Sytuacja na rynkach skupu

Trwa skup zbóż. Ich ceny rosną. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o ok. 8% w ciągu miesiąca i wynosi 82,83 zł/dt. Maksymalnie można uzyskać 88,00 zł/dt. Rok temu średnia wynosiła 79,62 zł/dt. Pszenica paszowa również zdrożała w porównaniu do zeszłego miesiąca i obecnie jest skupowana średnio po 78,00 zł/dt – wzrost ceny o 8%. W ubiegłym roku pszenicę paszową sprzedawano w średniej cenie 76,59 zł/dt, było to o 2% mniej niż obecnie. Jęczmień paszowy obecnie osiąga średnią cenę 64,09 zł/dt cena ta jest bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jest natomiast niższa o 10% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Cena skupu rzepaku jest podobna, jak w poprzednim miesiącu i wynosi 165,78 zł/dt, maksymalnie jest to 179,00 zł/dt. Wzrosła cena skupu kukurydzy na ziarno. Za kukurydzę zapłacimy od 70,00 do 75,00 zł/dt. Miesiąc temu było to 55,00-75,00 zł/dt, w zależności od stopnia wilgotności.

Cena skupu młodego bydła opasowego wynosi od 5,50 zł/kg do 7,80 zł/kg, średnio jest to 6,82 zł/kg żywca (cena bez zmian w porównaniu do kwietnia). Średnie ceny skupu żywca wołowego są niższe w stosunku do poprzedniego roku (w maju 2019 uzyskiwano średnio 7,33 zł/kg).

Ceny skupu tuczników kształtują się na poziomie 5,53 zł/kg (spadek ceny w ciągu miesiąca o prawie 5%). W porównaniu z 2019 rokiem, cena tuczników jest wyższa o około 10%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,99 zł/kg.

Średnie ceny skupu mleka bez zmian w porównaniu do cen poprzedniego miesiąca i ubiegłego roku. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,29 zł/l (od 0,85 zł/l do 1,80 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,18 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów uległy niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale są nieco niższe niż rok temu.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 141,62 zł/dt (cena o 3% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, spadek ceny o 9% w porównaniu do ubiegłego roku),
  • polifoska 8 – 170,27 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i cen z poprzedniego roku),
  • saletra amonowa 34% – 120,14 zł/dt (cena o 2% wyższa w porównaniu do ubiegłego miesiąca i niższa o 6% niż rok temu).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 12 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 728 tys., czyli 56% z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.

W tym roku termin składania wniosków o dopłaty został przedłużony do 15 czerwca. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).

Do wtorku 12 maja w ARiMR zarejestrowano ponad 522 tys. e-wniosków, prawie 199 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego i 7 tys. wniosków w wersji papierowej.

Z powodu epidemii koronawirusa również rolnicy składający oświadczenia mają więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19 oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli do 15 czerwca. Wnioski i oświadczenia można składać również po tym terminie, z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%.

Źródło: Meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR