Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.03.2019

Warunki agrometeorologiczne

Przełom lutego i marca charakteryzował się dość ciepłą i słoneczną pogodą, niewielkimi opadami deszczu i śniegu oraz silnymi wiatrami związanymi z przechodzącym przez nasz kraj frontem atmosferycznym. Kilkakrotnie temperatury dzienne wynosiły dochodziły nawet do 18 oC. Jednak średnie temperatury dzienne kształtowały się na poziomie około 8-10 oC.  W nocy temperatury oscylowały na poziomie 0-5 oC. Jednak występowały lokalne przymrozki sięgające -7 oC.  W rejonie Dzierżoniowa w dniach 12.02.-14.03.2019 roku wystąpiło 8 dni z opadami deszczu i śniegu. Łącznie było 38 mm opadów śniegu i deszczu.

Uprawy rolne   

Opady deszczu przy niezamarzniętej glebie oraz dodatnie temperatury spowodowały ruszenie wegetacji roślin. Większość pól znajduje się w dobrej kondycji po zimie. W połowie marca na niektórych plantacjach można było zauważyć objawy niedoboru składników. Z początkiem marca, wykorzystując pogodne dni rolnicy rozpoczęli zasilanie roślin nawozami azotowymi. Na części upraw widać objawy chorób grzybowych. Na plantacjach z małym zachwaszczeniem, można było zaobserwować siewki chwastów dwuliściennych oraz miotły zbożowej. Na większości plantacji rzepak znajdował się w fazie dobrze wykształconej rozety. W zależności od terminu siewu jego fazy rozwoju były zróżnicowane ‒ od 8 do 12 liścia właściwego. Miejscami wystąpiła konieczność zaorania części upraw rzepaku ozimego. Przyczyną wypadnięć było osłabienie roślin po żerowaniu mszyc jesienią zeszłego roku. Na części plantacji na pułapkach pojawił się chowacz, zaobserwowano też ślady żerowania myszy, wystąpiła śmietka kapuściana oraz sucha zgnilizna kapustnych.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż są wyższe w porównaniu do cen zeszłego roku o około 20%. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosiła w połowie marca 81,84 zł/dt i nie uległa większym zmianom w porównaniu do lutego, jest natomiast o 23% wyższa niż w marcu 2018 roku. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można obecnie otrzymać 90,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 78,68 zł/dt (cena wyższa o 23% niż ubiegłym roku). Za jęczmień paszowy można uzyskać 68,00-83,00 zł/dt, średnio jest to 73,09 zł za dt. W ubiegłym roku cena jęczmienia w tym czasie była niższa o około 19% i wynosiła 61,47 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie uległy większym zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca, ale są niższe niż w marcu ubiegłego roku. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 6,81 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg. W marcu 2018 roku było to 7,28 zł/kg, cena skupu była wyższa o około 7%.

Nadal utrzymuje się niska cena skupu tuczników. Średnio można uzyskać 4,04 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2018 cena tuczników jest niższa o około 8%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,35 zł/kg.

Ceny mleka pozostają bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i zeszłego roku. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,24 zł/l (min 0,60 zł/l do maks. 1,80 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,12 zł/l, maksymalną ceną jest 3,0 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca i cen z zeszłego roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 159,77 zł/dt (cena o 2% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 14% wyższa w porównaniu do marca 2018 r.),
  • polifoska 8 – 180,77 172,33 zł/dt (wzrost ceny o 5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, cena wyższa o 13% niż w 2018 roku),
  • saletry amonowej 34% – 132,19 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyższa o 9% niż rok temu).

Ceny materiału siewnego roślin jarych są zbliżone do cen zeszłorocznych, obecnie kształtują się na następującym poziomie:

  • jęczmień jary 190,00 -220,50 zł/dt,
  • pszenica jara 195,00 – 228,00 zł/dt,
  • pszenżyto jare 150,00 – 254,00 zł/dt,
  • owies 185,00 – 225,75 zł/dt,
  • żyto jare 215,00 zł/dt.

Dopłaty do materiału siewnego

Do 25 czerwca ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wsparcie na zalesienie

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych Agencji od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. Dokumenty zostaną ocenione, a 1 października zostanie podana do publicznej wiadomości lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Wsparcie jest wypłacane w trzech etapach. Pierwszy ‒ wsparcie na zalesienie, to jednorazowa płatność, która ma zrekompensować koszty sadzonek oraz ich ochrony. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Przez pięć lat rolnik otrzymuje również premię pielęgnacyjną, a przez 12 lat premię zalesieniową.

Płatności obszarowe

Wniosek o przyznanie płatności obszarowych wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składamy do 15 maja. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, czyli do 10 czerwca 2019 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR