Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.03.2018

Warunki agrometeorologiczne

Po stosunkowo ciepłej zimie, na przełomie lutego i marca wystąpiły silne mrozy. Temperatury spadły  do -20 oC w nocy. W dzień notowano temperaturę w granicach od -10 oC do 5 oC. Po dwutygodniowym okresie mrozów nastąpiło ocieplenie do nawet 15 oC i 5 oC w nocy. Wystąpiły niewielkie opady śniegu i śniegu z deszczem. W rejonie Dzierżoniowa w okresie od 13 lutego do 12 marca wystąpiło 7 dni z opadami deszczu i śniegu. Łącznie spadło 14 mm opadów. Jednak większość pól w rejonach nizinnych województwa nie ma okrywy śnieżnej. Brak śniegu na polach oznacza, że oziminy są narażone na wymarzanie. Na terenie powiatu kłodzkiego występują szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną. Zasiewy ozimin i ścierniska z wsiewkami traw i motylkowych są spasane przez jelenie i sarny oraz dziki.

Stan upraw ozimych

W połowie marca jęczmień, żyto i pszenżyto znajdowało się w fazie krzewienia, pszenica w różnych fazach, w zależności od terminu siewu. Ruszyła wegetacja, na polach, gdzie jest możliwy wjazd ciągników, rolnicy wykonują zabiegi dokarmiania pierwszą dawką azotu. Na większości pól z terminowego siewu nie ma chwastów, ponieważ zostały zwalczone jesienią. Dużo liści rzepaku obumarło podczas mrozów. Na plantacjach czuć charakterystyczny zapach gnijących liści, ale stożki wzrostu pozostały w większości żywe. Na niektórych plantacjach obserwuje się żółknięcie roślin. Rolnicy zasilają plantacje azotem. Na obecnym etapie nie można jeszcze jednoznacznie ocenić ich stanu przezimowania.

Rozpoczęto proces podkiełkowywania sadzeniaków do wczesnego wysadzania pod włókninę.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu uległy niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 66,31 zł/dt i nieznacznie wzrosła od ubiegłego miesiąca, kiedy wynosiła 65,50 zł/dt. W marcu 2017 roku, średnia cena była podobna i wynosiła 65,89 zł/dt. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 68 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 63,95 zł/dt, cena najczęściej oferowana (podobnie jak miesiąc temu) wynosi 66,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego to 61,47 zł/dt i jest wyższa o ok. 7% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi maksymalnie 66,00 zł/dt w zależności od stopnia wilgotności, średnio uzyskujemy 62,86 zł/dt. W marcu ubiegłego roku średnia cena kukurydzy na ziarno była nieco wyższa i wynosiła 63,63 zł/dt.

Ceny skupu żywca wołowego uległy niewielkim zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 7,28 zł/kg (7,21 zł/kg w lutym, wzrost ceny w stosunku do marca 2017 o prawie 5%). Żywiec wieprzowy jest skupowany średnio po 4,35 zł/kg. Cena bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. W porównaniu z marcem 2017 cena tuczników jest niższa o około 7%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,69 zł/kg.

Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie, producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,85 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,15 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 137,54 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast spadek ceny w stosunku do marca 2017 roku o 2%),
  • polifoska 8 – 157,52 zł/dt (cena bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca, wzrost ceny w stosunku do marca 2017 o 3%),
  • saletra amonowa 34% – 119,88 zł/dt (cena bez zmiany w ciągu miesiąca, natomiast w stosunku do marca 2017 roku wzrost o 3%)

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny:

  • jęczmień jary 170,00 -225,00 zł/dt,
  • pszenica jara 183,00 – 231,00 zł/dt,
  • pszenżyto jare 175,00 – 231,00 zł/dt,
  • owies 185,00 – 199,80 zł/dt.

Do 12 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok 11,2 mld zł. Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek z tytułu tych płatności, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wyniosła maksymalnie 70 proc. kwoty dopłat. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł. Ostateczny termin na realizację tych płatności upływa 30 czerwca 2018 roku.

ARiMR wypłaca również płatności obszarowe za 2017 rok, finansowane z budżetu PROW na lata 2014-2020. W ramach takiego wsparcia do 12 marca do rolników trafiło 792,24 mln zł w ramach dopłat ONW, 309,83 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, 73,03 mln zł w ramach rolnictwa ekologicznego oraz 73,06 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

W 2017 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymali ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat w 2016 roku. Dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala im na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin czy sprzętu rolniczego.

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów, numery rachunków bankowych są aktualne. Zdarza się bowiem, że to konto zostało zamknięte lub rolnicy zmieniają numery rachunków i nie informują o tym ARiMR. W takich sytuacjach pieniądze nie mogą trafić do adresata i są zwracane do Agencji. Prosimy zatem rolników, których dotyczą takie sytuacje o zgłaszanie nowego numeru konta na specjalnym formularzu "Wniosku o wpis do ewidencji producentów" i przekazanie tego dokumentu do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Źródła: meldunki PZDR i informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR