Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.02.2021

W drugiej połowie stycznia i na początku lutego odnotowano znaczny spadek temperatury. Pojawił się mróz, temperatura wahała się w granicach -18 0C do -10 0C w nocy oraz od -10 0C do -7 0C w ciągu dnia. Mroźnej pogodzie towarzyszyły intensywne opady śniegu, warstwa śniegu miejscami miała grubość ok 12 cm, a przy silnym i umiarkowanym wietrze tworzyła lokalne zamiecie i zawieje śnieżne.

W zależności od terminu siewu, zboża ozime znajdowały się w fazie 4-5 liści. Plantacje obsiane terminowo nie borykały się z presją ze strony chorób czy chwastów. Na polach zasianych stosunkowo późno, gdzie nie było już możliwości przeprowadzenia zabiegów chemicznych i zostały one przeniesione na wiosnę, widoczne były oznaki zachwaszczenia.

Rzepaki, w zależności od terminu siewu, znajdują się w fazie rozety liściowej 8-10 liści, a gdzieniegdzie nawet 10-12 liści. Rośliny weszły w stan spoczynku zimowego. Na niektórych plantacjach zaobserwowano porażenie ze strony suchej zgnilizny kapustnych. Na prawidłowo chronionych plantacjach występuje niewielkie zachwaszczenie. Ziemniaki są w przechowalniach, a buraki praktycznie w całości zostały odebrane z pól. W przechowalniach w umiarkowanym zakresie występują choroby okresu przechowalniczego. W przypadku buraków została zakończona kampania przerobowa. Trwa kontraktacja na sezon 2021/2022.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż nieco wzrosły w porównaniu do ubiegłego miesiąca, są także wyższe niż rok temu. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w lutym wynosi 84,42 zł/dt (wzrost o 4% w ciągu miesiąca). Maksymalnie w skupie można było uzyskać 90,95 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 70,51 zł/dt (o 16% mniej niż obecnie). Wyższa jest także cena pszenicy paszowej. W połowie lutego była ona skupowana średnio po 78,96 zł/dt, czyli o ok. 3% drożej niż w styczniu. Cena jest wyższa od ubiegłorocznej o 13%, kiedy uzyskiwano średnio 68,36 zł/dt.

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wzrosła w ciągu miesiąca o 11% i wynosi 67,54 zł/dt. Rok temu uzyskiwano w skupie średnio 60,23 zł za 1 dt jęczmienia. Kukurydza na ziarno w zależności od stopnia wilgotności uzyskiwała cenę od 45,00 do 80,00 zł/dt, średnia to 65,58 zł/dt. W lutym ubiegłego roku było to 55,00 do 68,00 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca młodego bydła opasowego niewiele zmieniły się w ciągu miesiąca i wynoszą od 5,00 zł/kg do 9,00 zł/kg, średnio uzyskiwano 6,91 zł/kg. Niewiele wyższą cenę uzyskiwano rok temu, hodowcy sprzedawali wtedy opasy średnio po 7,07 zł/kg.

Nadal spadają ceny skupu tuczników. Średnia cena jest niższa niż rok temu o 30%. Obecnie uzyskuje się 3,73 zł/kg, rok temu było to 5,66 zł/kg. Cena spadła w ciągu miesiąca o 4%, w ubiegłym miesiącu wynosiła 3,87 z/kg.

Ceny skupu mleka to od 0,85 do 1,80 zł/l, średnio 1,31 zł/l. Pozostają bez większych zmian w porównaniu cen z zeszłego miesiąca i cen w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,21 zł/l, maksymalnie można uzyskać 3,00 z/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Obserwujemy powolny wzrost cen nawozów mineralnych, średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 148,07 zł/dt (cena wzrosła w stosunku do ubiegłego miesiąca o 5%, w porównaniu do roku ubiegłego 2%),
 • polifoska 8 – 171,15 zł/dt (cena bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i zeszłego roku),
 • saletry amonowej 34% – 119,25 zł/dt (cena wzrosła o 7% w porównaniu do ubiegłego miesiąca, cena bez zmian w porównaniu z poprzednim rokiem).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny. Ceny utrzymują się na podobnym poziomie, jak rok temu:

 • jęczmień jary 180,00-230,00 zł/dt,
 • pszenica jara 180,00-230,00 zł/dt,
 • pszenżyto jare 180,00-210,00 zł/dt,
 • żyto jare 190,00-200,00 zł/dt,
 • owies 188,00-210,00 zł/dt,

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Kredyty preferencyjne na 2021 rok

W lutym bankom współpracującym z ARiMR zostały udostępnione limity dopłat do kredytów preferencyjnych na 2021 rok.

Dostępne są linie kredytowe na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, linie kredytowe: K01, K02, DK01, DK02. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – z linii MRcsk. Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej – linia KR.
O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

Tańszy paszport dla bydła

Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż dotychczas i wyniesie 1 złoty, wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzrośnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł. O zróżnicowanie cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowali posiadacze zwierząt. Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie. Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem. Opłatę można uiścić bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy:

BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

Ten rachunek bankowy dotyczy przyjmowania wpłat od posiadaczy bydła z całego kraju, niezależnie od tego, w jakim biurze powiatowym Agencji są składane zgłoszenia.

Paszporty dla bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Dokument jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła. Zgłoszenie bydła do rejestru można dokonać w formie elektronicznej, przy użyciu dedykowanej do tego celu aplikacji Portal IRZplus lub w formie pisemnej na formularzu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument można złożyć osobiście w biurze powiatowym ARiMR – zostawić we wrzutni umieszczonej przy wejściu lub wysłać pocztą na adres biura.

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała już decyzje o przekazaniu płatności dla sześćdziesięciu procent rolników, którzy ubiegali się dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wysokości stawek dopłat do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowanym wynoszą:

 • 67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 maja 2013 r.;
 • 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 339,90 zł – w przypadku ziemniaków.

Źródła:  meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska, Karolina Kucharska DODR