Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.02.2018

Warunki agrometeorologiczne

Ubiegły miesiąc przypomniał nam o zimie. Temperatury w nocy były ujemne, spadały miejscami do -15 oC. W dzień notowano temperaturę w granicach od -5 oC do 5 oC, w słoneczne dni nawet 10 oC. Wystąpiły niewielkie opady śniegu i śniegu z deszczem. W rejonie Dzierżoniowa w okresie od 13 stycznia do 12 lutego wystąpiło 11 dni z opadami deszczu i śniegu. Łącznie było to 19 mm opadów. Mimo to większość pól w rejonach nizinnych województwa nie ma okrywy śnieżnej. Brak śniegu na polach sprawia, że oziminy są narażone na wymarzanie. Lokalnie występują szkody w uprawach wyrządzane przez zwierzynę leśną.

Stan upraw ozimych

Zboża ozime są w fazie spoczynku, w którą weszły w fazie krzewienia. Większość pól jest w dobrej kondycji. W niektórych rejonach występują zastoiska wodne, powstałe po wcześniejszych opadach deszczu, tam istnieje obawa wymoknięcia roślin. Na większości pól z terminowego siewu nie ma chwastów, ponieważ zostały zwalczone jesienią. Większość roślin na plantacjach rzepaku znajduje się w fazie dobrze wykształconej rozety. W zależności od terminu siewu są to fazy od 8 do 10 liścia właściwego. Plantacje są w dobrej kondycji, na razie nie wykazują objawów złego przezimowania.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu uległy niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 65,50 zł/dt i jest niższa o 4% w stosunku do ubiegłego miesiąca. W porównaniu do lutego 2017 roku, średnia cena jest o 3% wyższa i wynosi 63,46 zł/dt. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 69 zł. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 63,59 zł/dt, cena najczęściej oferowana (podobnie jak miesiąc temu) wynosi 66,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego to 63,02 zł/dt, czyli o ok. 16% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi maksymalnie 66,00 zł/dt, w zależności od stopnia wilgotności. Średnio uzyskujemy 62,50 zł/dt. W lutym ubiegłego roku średnia cena kukurydzy na ziarno była niższa o ok. 4% i wynosiła 60,20 zł/dt.

Ceny skupu żywca wołowego uległy niewielkim zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 7,21 zł/kg (7,15 zł/kg w styczniu). Żywiec wieprzowy jest skupowany średnio po 4,31 zł/kg. Cena w stosunku do poprzedniego miesiąca jest o około 3% niższa. To kolejny miesiąc spadku ceny (w styczniu było to o 4% mniej niż w grudniu 2017 r.). W porównaniu z lutym 2017, cena tuczników jest niższa o około 8%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,73 zł/kg.

Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie, producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,80 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,00 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 137,83 zł/dt (wzrost ceny o 2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, cena bez zmian w stosunku do lutego 2017 roku),
  • polifoska 8 – 160,19 zł/dt (cena bez zmian),
  • saletra amonowa 34% – 119,06 zł/dt (wzrost ceny o 7% w ciągu miesiąca, stosunku do lutego 2017 roku wzrost o 2%).

Źródło: meldunki PZDR
Sylwia Kędzierska DODR